WSP Group är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi.

I och med samgående med kanadensiska Genivar finns WSP på samtliga kontinenter i världen. Tillsammans har de 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige finns omkring 2400 medarbetare.

Sedan 2008 har Directas Bengt Johansson och Joar Orefjärd utbildat mer än 10 grupper i programmet ”Chef på WSP”

Utbildningen omfattar 2+2 dagar över sex månaders period. I mellanperioden har deltagarna hemuppgifter. Programmet syftar till att öka kunskapen om, och förmågan att vara aktiva chefer/ledare som utvecklar verksamheten och medarbetarna. Dessutom byggs nätverk mellan deltagarna och därigenom underlättas deras fortsatta utveckling som chefer och ledare.

– Jag upplever att Bengt och Joar har varit oerhört lyhörda för både företagets och deltagarnas önskemål på upplägget. Det handlar hela tiden om att skräddarsy och anpassa efter våra behov, konstaterar Anders Magnusson,HR-manager inom WSP och den som upphandlar chefsprogrammet.

Några citat från deltagarnas utvärderingar

Vad jag uppskattade mest:

  • ”Mixen av teori & övningar/rollspel. Möjligheten att dela med sig/diskutera med kollegor”
  • ”Många bra verktyg som kan appliceras i min grupp och min roll som chef/ledare”
  • ”Engagemang från kursledningen – dialoger och delaktighet med kursdeltagarna”
  • ”Grupputvecklingsmodellen och beteendeprofilen (färganalysen) på mig själv”
  • ”Konflikthantering är mycket nyttigt!”

Vad jag skall tänka på/göra inför fortsättningen:

  • ”Ta mig tid att planera och strukturera gruppens arbete och mitt eget ledarskap”
  • ”Prioritera bland mina visioner och delegera arbetsuppgifter så jag får hjälp i förvaltningen”
  • ”Skapa struktur, vara tydlig”
  • ”Skapa tid för reflektion av min chefsroll i vardagen”

www.wspgroup.com

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!