Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Directa har handledare inom UGL

UGL handlar om:

  • hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen och vad som främjar respektive försvårar en positiv utveckling
  • ledarskapet relaterat till gruppens utveckling – vilket ledarskap som stödjer gruppen, såväl i att lösa sina uppgifter som att utvecklas
  • ger deltagaren ökad självkännedom och möjlighet till djupare insikt i hur hen agerar och påverkar/påverkas i olika situationer och uppfattas av andra

UGL är fem sammanhängande dagars internatkurs.

Kontakta Directa, så berättar vi mer!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!