Utvecklande Ledarskap (UL) når längre

Utvecklande ledarskap (UL)  är ett koncept för ledarutveckling, framtaget av Försvarshögskolan och baserat på senare tids forskning om ledarskap. Utvecklande ledarskap är en utveckling av det traditionella eller ”konventionella” ledarskapet.

Konventionellt ledarskap (transactional leadership) bygger huvudsakligen på regler, plikter, skyldigheter och kontroll ”Om du gör det här så får du det där”

Med ett konventionellt ledarskap kan man få medarbetarna att uppfylla mål som ställts upp. Medarbetarnas drivkraft är huvudsakligen ”jag måste”.

Utvecklande ledarskap (UL)handlar om att skapa en inre motivation hos medarbetaren för att göra det som behöver göras – drivkraften är ”jag vill”.

UL är en svensk form av transformational leadership och hörnstenarna för utvecklande ledarskap är:

*Ledaren uppträder som ett föredöme, lyfter frågor om moral och etik och agerar utifrån en synliggjord värdegrund

*Ledaren utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet

*Ledaren utmärks även av personlig omtanke: stöder och konfronterar med ett gott syfte för individen och organisationen

Med ett utvecklande ledarskap kan man komma längre. Utvecklande ledarskap hjälper chefer att utveckla sig själva för att bli ledare som kan utveckla andra.

Utvecklande Ledarskap (UL) består av tre sammanhängande dagar och en uppföljningsdag som syftar till fördjupning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Före utbildningen görs en kartläggning (ULL) av deltagarens ledarbeteenden genom en webbaserad enkät till överordnad, kollega och medarbetare samt en självskattning. I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion och övningar. Mellan dag 3 och 4 (c:a 2 månader) arbetar deltagaren med sin utvecklingsplan. UL genomförs av två certifierade handledare och i grupp om 6-15 deltagare.

Directa genomför UL-kurser både i öppen och skräddarsydd form. För anmälan och mer information; anders.kjell@directa.se alternativt 0733-779701.

Huvuddelar i programmet:

 • Olika typer av ledarskap och deras inverkan på individen, organisationen och resultatet
 • Bakgrund till Utvecklande Ledarskap
  • Ledarskapsmodellen och Utvecklande Ledarskap
  • ULL (Feedbackinstrumentet Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning)
  • Arbete med olika scenarier
   • Personlig feedback på eget ledarskap
   • Definiera den egna utvecklingspotentialen
   • Personlig utvecklingsplan
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!