Effektiva möten

Varför upplever så många att våra arbetsmöten är ineffektiva? Varför tycker många att möten stjäl tid från det ordinarie arbetet? Varför känns det ibland som om detta möte inte berört just mig?

Möten är kanske det som de flesta på en arbetsplats har synpunkter på och åsikter om och man kan ju undra varför. Låt oss först fastslå att möten är, om de är bra, en effektiv arbetsmetod. Men en arbetsmetod som ständigt behöver förbättras och utvecklas.

Nedan finner du några punkter på vad du behöver tänka igenom för att göra dina möten mer effektiva och kanske till och med att genomföra möten som upplevs som både stimulerande och viktiga för personerna som deltar.

  • Syftet med mötet?
  • Vad är det för typ av möte?
  • Agenda för mötet
  • Vilka ska deltaga?
  • Kallelse till mötet
  • Att leda mötet
  • Hur skapa ett engagerande möte
  • Beslutsformer
  • Hur ska mötet följas upp?
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!