Utveckla det goda medarbetarskapet

Hur kan du som chef och ledare skapa förutsättningar så att medarbetarna tar ansvar, känner motivation och bidrar till verksamhetens framgång? Det goda medarbetarskapet bygger på en positiv samverkan mellan förutsättningarna som organisationen ger, chefens sätt att leda sitt arbetslag och medarbetarnas sätt att ta ansvar för uppgifterna och bidra till ”medledarskap”.

Grundläggande såväl för ledarskap som medarbetarskap är att varje chef och medarbetare har en tydlig bild av sitt uppdrag och ansvar och hur man bidrar till att nå sin del av det gemensamma resultatet. Ofta utgår vi från att välutbildade chefer och medarbetare har en god självkännedom och samarbetsförmåga. I praktiken är det ofta samspelet mellan olika personer som hindrar och ställer till problem.

Vårt sätt att arbeta inkluderar självinsikt, de mellanmänskliga processerna, egen del i verksamheten och den egna rollen/ansvaret i organisationen.

På en arbetsplats med ett utvecklat medarbetarskap:

  • känner alla till och respekterar uppställda mål och givna ramar
  • deltar alla aktivt och tar ansvar för sin del i helheten
  • tar alla ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
  • kommunicerar alla öppet, ärligt och respektfullt
  • kan alla påverka och styra sitt arbete
  • ger alla feedback och får bekräftelse från chefer och arbetskamrater
  • är alla engagerade!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade program för chefer och arbetsgrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!