Intern effektivitet handlar inte bara om tid

Många företag och organisationer ägnar stor kraft åt att effektivisera sina verksamheter. Företag ”slimmar” organisationen, outsourcar verksamheter och skär ned på administrativa stödresurser.  

När vi på Directa frågar våra kunder ”Vad lägger du din tid på”? blir svaret ofta att för mycket tid läggs på ”småsaker”, det kan vara att hjälpa eller stödja en medarbetare i att fatta beslut eller att fatta ett beslut på stående fot eller att bli indragen i spontanmöten. Ofta säger chefer ”jag kan börja jobba med det jag planerat för dagen först efter arbetstid”. På samma fråga svarar medarbetarna t ex  ”onödiga möten”, allmänna mail, ” brandsläckning”.

Directas övertygelse är att nyckeln till intern effektivitet  handlar om att chefer och medarbetare har gemensam förståelse för uppdraget, tydliga roller samt strukturer i det dagliga arbetet så att rätt saker görs på rätt sätt.

Hör av dig till oss på Directa så berättar vi mer om hur ni får

  • Effektivare möten
  • Effektiv kommunikation
  • Fokus på det som är viktigt för organisationen/företagen
  • Effektiva team
  • Projekten att löpa smidigare
  • Effektiva chefer och ledare

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper, erfarenheter och våra praktiska verktyg!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!