Grupp- och teamutveckling

Grupper förändras över tiden, beroende på omvärlden, uppdraget, gruppens sammansättning och ledarens och medlemmarnas sätt att förhålla sig till uppgifterna och varandra. Brister i kommunikation, gnissel i relationer och samarbete skapar ofta otrivsel och energiläckage. Det kan i sin tur inverka menligt på arbetsresultat. Våra insatser för grupputveckling är en god investering för ökad medvetenhet om kommunikation och mellanmänskliga relationer samt att skapa gemensam förståelse för uppdraget och bra strukturer. Med vår hjälp kan du utveckla gruppen till ett effektivt och sammansvetsat team. 

Directas konsultinsats för teamutveckling utgår alltid från en nulägesanalys i samarbete med uppdragsgivaren. Medarbetarna får alla förutsättningar för dialog och samtal i ett icke-dömande klimat. Vi erbjuder relevant stöd som utgår från deltagarnas upplevelser och bygger på delaktighet och aktuella behov. Några punkter att fokusera på vid utveckling av grupper är:

  • Att skapa en gemensam förståelse för uppdraget
  • Medvetenhet om var vi är och vart vi ska – nuläge och mål
  • Roller och ansvar
  • Självkännedom och kunskap om varandra – vi har olika personligheter som alla behövs
  • Kommunikation och feedback
  • Ändamålsenliga strukturer och arbetssätt
  • Varje persons ansvarstagande för såväl de egna uppgifterna som helheten och handlande
  • Medarbetarskap och ledarskap som relationer
  • Ledarens roll – det goda ledarskapet

Exempel på uppdragsgivare: WSP, Cygate, HSB, Kod Arkitekter, St. Görans sjukhus, BUP, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Svenska Afghanistankommittén, Enköpings kommun, Gävle Polismyndighet.

Vi erbjuder även skräddarsydd utbildning i grupputveckling. Kontakta Directa så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag till förbättrat samarbete och teamutveckling!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!