“Executive Action Learning” – lär där du är

Att träffas i en mindre grupp chefer för utbyte av erfarenheter, teoretisk input och feedback på det egna ledarskapet kan vara ett mycket givande och effektivt stöd.

En ”lärgrupp” kan bestå av 5-7 personer, som träffas ½ – 1 dag vid 4-8 tillfällen under ett halvår – ett år. Deltagarna kan vara från samma företag/organisation eller komma från olika arbetsplatser. Tillsammans med en erfaren konsult, gestaltar och bearbetar gruppen verkliga situationer och utmaningar som deltagarna är mitt uppe i eller står inför. Ett lärtillfälle kan inledas med en miniföreläsning kring ett aktuellt tema som gruppen identifierat.

”Executive Action Learning” kan vara ett komplement till mer omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram och kan skräddarsys efter deltagarnas och organisationens aktuella behov.

Kontakta Directa, så berättar vi mera!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så återkommer vi till dig