”Executive Action Learning” – lär där du är

Att träffas i en mindre grupp chefer för utbyte av erfarenheter, teoretisk input och feedback på det egna ledarskapet kan vara ett mycket givande och effektivt stöd.

En ”lärgrupp” kan bestå av 5-7 personer, som träffas ½ – 1 dag vid 4-8 tillfällen under ett halvår – ett år. Deltagarna kan vara från samma företag/organisation eller komma från olika arbetsplatser. Tillsammans med en erfaren konsult, gestaltar och bearbetar gruppen verkliga situationer och utmaningar som deltagarna är mitt uppe i eller står inför. Ett lärtillfälle kan inledas med en miniföreläsning kring ett aktuellt tema som gruppen identifierat.

”Executive Action Learning” kan vara ett komplement till mer omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram och kan skräddarsys efter deltagarnas och organisationens aktuella behov.

Kontakta Directa, så berättar vi mera!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!