Chefsutveckling genom ledarskapsutbildning

Directa arbetar med chefs-och ledarutveckling på olika nivåer inom flera branscher. I de flesta fall handlar det om ledarskapsutbildningar och chefsutbildningar som löper över längre tid där deltagarna får möjlighet att i vardagen tillämpa och träna på teman som vi arbetat med och på så sätt utveckla sitt personliga ledarskap.

Vi arbetar verksamhetsnära genom att skräddarsy upplägg och innehåll på din ledarskapsutbildning för att stämma med krav, behov och förutsättningar för ditt företag eller din organisation. Vanliga teman är självkännedom, gruppdynamik och grupputveckling, ledarskap, feedback, kommunikation, förändringsprocesser, konflikthantering, motivation och drivkrafter, delegering, beslutsfattande, egen arbetsplanering. Under ett ledarutvecklingsprogram gör vi utvärderingar och har avstämningssamtal med uppdragsgivaren för att justera upplägg och innehåll till de behov som kommit upp. En viktig del är att stödja nätverksbyggande så att deltagarna använder och har nytta av programmet.

”Executive Action Learning” kan vara ett komplement till mer omfattande chefs- och ledar-utvecklingsprogram och kan skräddarsys efter deltagarnas och organisationens aktuella behov. Forskning visar att I takt med att verkligheten blir alltmer komplex och oförutsägbar, behöver chefer och ledare kunna hitta relevanta förhållningssätt att möta såväl verksamhetsrelaterade förändringar som medarbetare med olika viljor och behov. Rollen som chef/ledare kan ibland upplevas som ensam. Att träffas i en mindre grupp kan vara ett effektivt stöd och bidra till lärande genom utbyte av erfarenheter, teoretisk input och feedback på det egna ledarskapet.

En ”lärgrupp” kan bestå av 5-7 personer, som träffas ½ – 1 dag vid 4-8 tillfällen under ett halvår – ett år. Tillsammans med en erfaren konsult, bearbetar gruppen verkliga situationer och utmaningar som deltagarna är mitt uppe i eller står inför. Teori och praktisk träning varvas.

Många har redan använt våra tjänster för ledarskapsutveckling. Bland andra Studiefrämjandet i Stockholm, WSP, Grant Thornton, Academic Work, Solidar, Stureplansgruppen, Karolinska Universitetssjukhuset, St. Göran, Danderyds sjukhus, Gävleborgs läns landsting. Är du också intresserad av att stärka företaget genom en ledarskapsutbildning hos oss? Vi har kontor i Stockholm men reser gärna till andra platser i Sverige.

Hör av dig till oss så svarar vi på alla dina frågor.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!