Chefscoaching, handledning och mentorskap

Directa möter ofta chefer och ledare vars huvudproblem är brist på tid för egen reflektion. Utan eftertanke hamnar lätt det kortsiktiga och mest akuta överst på agendan. Vi erbjuder individuellt chefsstöd i form av coaching, handledning och mentorskap för att hjälpa dig att bli en riktigt bra ledare. 

Individuell ledarutveckling i form av chefscoachning, handledning eller mentorskap är en möjlighet att utvecklas i din uppgift. Vi arbetar även med dig som inte är chef men har en ledarroll, som projektledare och teamledare. Coaching och chefshandledning skapar utrymme för att bolla tankar med din coach, ta upp samarbetsproblem, bli medveten om egna mönster, utforska nya perspektiv och få stöd i att pröva nya förhållningssätt. Samtliga coacher har själva suttit på chefspositioner. Vi talar alltså inte enbart från gedigen teoretisk kunskap, utan även praktisk erfarenhet.

Kartläggning av chefsstöd

Ett självklart mål med vårt chefsstöd är att du ska kunna omsätta kunskaperna direkt. Vi startar din chefshandledning med ett kartläggningssamtal för att identifiera aktuella teman och behov. Fokus ligger på det professionella planet men de flesta anser att de har nytta av samtalen även privat. Ofta handlar det om att:

  • Upptäcka sina starka och svaga sidor
  • Förändra invanda mönster och ta itu med sådant som behöver utvecklas
  • Ta emot och själv ge feedback, stöd och inspiration
  • Stärka självinsikten och bli modigare i avgörande situationer
  • Bredda sina kunskaper och se saker och situationer på ett nytt sätt
  • Förankra ledarutvecklingsprogrammens teorier i verkligheten
  • Fastställa och följa upp personliga mål på kort och lång sikt

Exempel på uppdragsgivare inom personlig ledarutveckling: Fastighetsbyrån, Academic Work, Röda Korset, Landstinget, Svenska kyrkan, Assistans i Balans i Stockholm och SIDA.

Hör av dig så berättar vi mer om hur individuellt chefsstöd kan leda dig och ditt företag mot framgång!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!