Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö i det nya arbetslivet

Vi på Directa erbjuder stöd i arbetet med att utveckla en hälsosam arbetsmiljö där både medarbetare och chefer mår bra och presterar bra. Där du som arbetsgivare lever upp till kraven i Arbetsmiljölagen, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och samtidigt kan erbjuda ett flexibelt och balanserat arbetsliv utifrån medarbetares olika behov.

Du vet väl att arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön i hemmet, när medarbetare arbetar på distans? Men hur jobbar man med frågan rent konkret? Vi hjälper er att utveckla ert arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö i ett arbetsliv på distans.

Här kommer några exempel på våra tjänster inom arbetsmiljö:

  • Nulägesanalys – ”Basnivån” (Vad har vi, vad behöver vi ha på plats utifrån lag och regler, systematiskt arbetsmiljöarbete respektive organisatorisk och social arbetsmiljö)
  • Höja kunskapsnivån hos arbetsgivare mfl (utbildning, konsultstöd, informationsmaterial)
  • Riskanalys och handlingsplan (Processledning)
  • Utvecklingsinriktat arbete (t ex jobba med mål, eller ”lessons learnt” i workshopformat)

 

Kontakta oss så berättar vi mera!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!