Retorik

Ethos Pathos

Retorik – konsten att övertyga

Retorik handlar rätt och slätt om att kommunicera i ett givet syfte. Praktisk retorikträning har sin givna plats inom ledarutbildning, säljträning och förhandlingsteknik men kan också vara en viktig ingrediens för lyckat förändringsarbete. Improvisation, drama och kroppsspråksträning kan hjälpa dig att effektivt ta plats på scenen…

Praktisk retorik för vana talare

Teori och metod men framförallt att göra, testa och prova själv är grunden för retorikträning sen 2500 år. Directas träningsmodell syftar till ökad medvetenhet om varför folk faktiskt lyssnar och vad som hindrar eller stärker att de lyssnar på just mig. VAD man säger är avgörande i tuffa lägen. Och det är minst lika utmanande att förstå HUR – just jag – ska framföra mitt budskap.

Retorik och presentationsteknik

Hur ska jag inleda? Vilka bilder behöver jag visa? Hur hanterar man jobbiga frågor? Kan man framföra en information man egentligen inte tror på själv? Directa har lång erfarenhet av träning i retorik/presentationsteknik som har likheter med den amerikanska (anglosaxiska) modellen. Träning i grupp eller som individuell handledning.

Improvisation, drama och retorik

Släpp loss – det är vår! För många både ovana och vana talare kan en träning i improvisation eller drama vara just det som behövs för att man ska kunna ta mer plats. Övningarna har inte bara fokus på kroppsspråket och rösten utan även på att mentala och psykologiska spärrar kan tränas bort så att man bättre kan formulera ett avgörande argument i skarpt läge.

Våga tala – med struktur och improvisation

Låter det motsägelsefullt? Directas erfarenhet av att kombinera retorikens enkla modeller för en bra disposition med improvisationsskolans frigörande övningar gör att vi vågar anta utmaningen från både enstaka individer eller en grupp: Vi kan hjälpa dig att ta ordet! På vilken scen du vill!

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!