Facilitering och design av möten

Dialog

Dialogmöten för insikt och acceptans i förändring och utveckling

Vad har sagt, vad gäller? I dagens höga förändringstakt behövs en process för att skapa insikt och acceptans i viktiga frågor. Ju flera personer som kan närvara vid samma tillfälle ju tydligare gemensam bild – samsyn kan skapas. Directa designar och faciliterar små och stora möten där vi skapar utrymme för dialog genom olika nivåer inom organisationen. Det kan gälla politiker, styrelse, ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan.

Dialogmöten kan genomföras för stora grupper (10 – 1000) i en strukturerad form för att exempelvis ta fram underlag i utveckling eller skapa insikt och acceptans i förändring och utveckling.

 • Startar med processtöd för ledningen att identifiera de viktigaste fokusfrågorna som ska hanteras under mötet.
 • Starta mötet med att låta deltagarna tänka först och redovisa sina slutsatser och därefter låta en lyhörd ledning ge tillbaka sina reflektioner och viktiga budskap.
 • Behovsanpassas – effektiva arbetspass enskilt och i gruppdialog varvas med interaktion på storgruppsnivå där ledningen svarar an och gör olika inspel. Inslag av kreativa övningar för att skapa engagemang!
 • Processledare som ger alla möjligheter att komma till tals i grupperna – eget ansvar betonas. Val och prioriteringar processa i gruppen.
 • Ett internt sekretariat sammanställer svar från grupperna under mötets gång.
 • En flexibel konferenslokal behövs där alla kan vara i samma rum för både rundabordssamtal och återkoppling från ledningen.

Vad är verklig dialog?

En dialog är ett samtal mellan två eller flera, som måste få bölja fram och tillbaka. Det är en plats där idéer möts. Syftet med dialogen är framförallt att utveckla ny förståelse och nya insikter som i sin tur kan skapa nya tankar och beteenden. Dialogen förutsätter att deltagarna delar med sig av erfarenheter och vill lära av varandra. En dialog skapas när man respektfullt och nyfiket tänker, lyssnar och lär tillsammans. Lägger sina egna förutfattade tankar åt sidan.

När är det bra att använda dialog?

 • I allt utvecklingsarbete – för att utveckla eller lösa något där allas kompetens och kreativitet tas tillvara.
 • För att samla in allas perspektiv innan man genomför en förändring ex i anslutning till verksamhetsplan/framtidsfrågor
 • När ett beslut är taget är det ett effektivt sätt att i dialog ta fram förslag hur man ska genomföra förändringen/beslutet
 • För att få flera att gemensamt lösa något, då ökar delaktigheten flera tar ansvar För att se möjligheter och inte hinder

För en bra dialog krävs följande

 • Syftet med dialogen måste vara tydligt!
 • Vad är mandatet och ramarna?
 • Vad ska vi prata om?
 • Är dialogen till för att få mera information eller för att skapa gemensamma bilder i en fråga?

 

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!