Affärs- och verksamhetsutveckling

Syftet med affärsutveckling, affärsplanering och verksamhetsutveckling är att skapa någon form resultat. Directa hjälper er att utveckla era affärer eller er verksamhet genom att tydliggöra företagets eller organisationens vision, att genom analys ta fram den strategiska inriktningen, att målsätta strategierna och göra dem till operativa mål samt att göra aktivitetsplanering. Vi har en beprövad metod som gör att du får en Affärsplan eller Verksamhetsplan som skapar resultat.

  • Dagens företag och organisationer är utsatta för ständiga förändringar. Det gäller att bygga ett starkt fundament för organisationen. Att skapa tydlighet kring vad företaget/organisationen är, vad det står för och vart det vill underlättar för chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Goda värderingar kan skapa engagemang och delaktighet i organisationen.

  • Längst ner i fundamentet finns organisationens värderingar (kärnvärden, värdegrund). De finns där oavsett om de är uttalade eller inte och de påverkar mycket. Visionerna ger motivation genom att tala om vart vi är på väg och vad vi vill åstadkomma.

  • Målen hjälper till att styra organisationen så att den är på väg dit vi vill att den ska. Strategierna talar om hur vi ska göra för att nå målet, dvs. vilken väg vi ska ta och ger därigenom en tydlighet kring vad som ska göras.

  • Organisation finns där för att skapa tydlig ansvarsfördelning och roller. Genom beskrivningar av hur saker och ting bör göras, skapas en hanterbarhet för medarbetarna.

  • Förankring av affärs-/verkshetsplanen är en viktig del. Förankringen kan dels ske genom att involvera nyckelpersoner tidigt i framtagandet av affärs-/verksamhetsplanen dels genom ett gediget förankringsarbete i hela organisationen.
  • En viktig del i detta arbete är att skapa bra processer och strukturer för uppföljning. Många affärs-/verksamhetsplaner blir en ”bokhylleprodukt” och inte arbetsdokument. För att kunna följa upp måste man ha tydliga handlingsplaner och genom att vara tydlig med vad som ska göras och följa upp det kontinuerligt så ger man bättre förutsättningar för prestation.

Directa kan hjälpa dig och ditt företag/organisation att förbättra din affärsutveckling och din affärs-/verksamhetsplanering. Det kan handla om att skapa en tydligare bild av vart ni ska, bli tydligare med ansvarsfördelningen i organisationen eller bli bättre på att kommunicera och skapa delaktighet. Men allt startar med en bra affärs-/verksamhetsplan.

 

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!