Våra tjänster

Vi skräddarsyr utifrån kundens behov i alla lägen. Genom våra specialistkompetenser från olika områden och mångåriga ledarerfarenhet kan vi täcka in en organisations olika behov. Här hittar du mer information om de olika områden som vi arbetar med.

Affärsutveckling

Affärsutveckling kan handla om att skapa tydlighet kring vart man ska som organisation och att ha gemensamma och tydliga mål för att nå dit. Det kan också handla om att skapa ett tydligt varumärke eller att medarbetarna ska se helheten ur ett affärsmässigt perspektiv, kunna agera som affärsmän och bidra till nya och bättre affärer. En väsentlig del av att utveckla affärerna är givetvis att utveckla själva säljet. Vi har kompetens inom alla dessa områden.

Ledarskap och organisation

Ledarskap handlar om hur man kan skapa resultat med hjälp av andra. Att forma en grupp som blir något mer än de ingående individerna eller hur man kan få alla medarbetare att ta eget ansvar för sitt arbete. Idag är förändring ofta ett konstant tillstånd. Som ledare ska man få det goda att hända och det tråkiga att bli så bra som möjligt. För att få ut det bästa ur organisationen behöver man också en effektiv organisation, ha effektiva möten och effektiv projektledning. Vi har kompetens inom alla dessa områden.

Kommunikation

All kommunikation sker på mottagens villkor. Med en större medvetenhet kring den egna kommunikationsstilen och hur olika vi uppfattar budskap blir vi bättre på att kommunicera och skapa kontakt i möten med varandra. Kommunikation kan också vara retorik – strategisk och medveten kommunikation. Metoden är handfast och praktiskt användbar. Retoriken är också en bra modell för ”train-the-trainer”. Genom facilitering hjälper vi kunder designa möten där alla kommer till tals och samsyn kan skapas. Vi har kompetens inom alla dessa områden

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!