Stureplansgruppen är Sveriges största nöjeskoncern och bedriver verksamhet inom restaurang-, nöjes-, kongress-,contract catering-, hotell- och upplevelseindustrin i Stockholm, Göteborg, Åre, Visby och Västerås.

Stureplansgruppens ambition är att ligga i branschens framkant när det gäller att skapa och leverera ett unikt värde för sina besökare samtidigt som de ska erbjudas en trygg och säker upplevelse. Med bakgrund av det bestämde de sig för att satsa på kompetensutveckling för sina chefer. En del i det var att utveckla ledarskapet för respektive VD eller driftschef. Ska man ligga i framkant behöver man behålla duktiga medarbetare men också uppfattas som en kompetent arbetsgivare för den stora mängd personal som arbetar inom koncernen. Uppdraget var att hitta ett bra upplägg för denna grupp som i stor utsträckning har en operativ chefsroll med mångfaciterade uppgifter att hantera till vardags. De önskade också skapa en gemensam bild av ledarskap inom Stureplansgruppen. Stort fokus lades från Directa vid att få praktisk användning av utbildningen, det vill säga att förse dem med verktyg kring tillvägagångssätt samt att praktiskt få pröva dem.

www.stureplansgruppen.se

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!