Directa har ramavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) sedan 2011 inom områdena:

1. Chef- och ledarträning
2. Ledningsgruppsutveckling
3. Team – och grupputveckling
4. Medarbetarutveckling
Inom detta ramavtal har Directa haft uppdrag åt:
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, BUP Farsta, Folktandvården och Södersjukhuset.

www.sll.se

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!