Jag brinner för ledarskapsfrågor. Att se företag, organisationer och dess medarbetare växa ger mig energi och glädje. Ett företag består av människor, och människor behöver må bra för att kunna utföra ett gott arbete. 

Jag har i närmare 30 år arbetat som chef och ledare på olika nivåer i ett flertal företag. Jag började som stationschef när jag var 23 år, och har därefter arbetat som marknadschef, VD, generalsekreterare och styrelseordförande. Jag har arbetat inom såväl svenska som utländska företag, både inom näringsliv och ideell sektor.

Under mina år som ledare och chef har jag sett hur viktigt det är företaget har en vision för sin verksamhet. Likaså att man har satt klara och lättförståeliga mål för sitt arbete, och att alla medarbetare känner till dessa. För att skapa arbetsglädje och goda förutsättningar för att målen uppnås, ser jag det väldigt effektivt att involvera medarbetarna i processen med att utveckla ramar, arbetssätt och rutiner. Min fasta övertygelse är att delaktighet ger engagemang, och engagemang ger resultat.

Jag beskrivs ofta som en kommersiell person som snabbt kan se helheten i en organisation, och som lätt kan identifiera inom vilka delar det finns en utvecklingspotential. Vidare beskrivs jag som orädd, en vass entreprenör och en person som har lätt för att utforma budskap till såväl styrelse som medarbetare, vilket gör det lätt för dem att fatta beslut eller få förståelse för hur man arbetar mot uppsatt mål.

Exempel på uppdrag

Affärs- och verksamhetsutveckling Ledarskapsutveckling Mentorskap/coachning Konflikthantering Styrelseuppdrag.

Bakgrund

Jag började min karriär hos Avis Biluthyrning, ett amerikanskt företag med verksamhet i Sverige. Därefter arbetade jag som marknadschef inom det holländska utbildningsföretaget IBC Euroforum. Under 10 år drev jag ett familjeföretag som arbetade med marknadskommunikation, marknads-databaser och telemarketing. Tills nyligen arbetade jag under 11 år som generalsekreterare hos Svenska Brukshundklubben samt VD för dess dotterbolag Brukshundservice Sverige AB. Parallellt med detta arbetade jag under åren 2012-2014 som styrelseordförande för Stockholm Pride, nordens största evenemang för HBTQ-personer.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så återkommer vi till dig