GDPR policy

GDPR integritetspolicy

Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Directa Svenska AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss, registrerar dig för nyhetsbrev, gör ett köp eller deltar i kurser, coaching, handledning eller processledning. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Directa Svenska AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Sända dig våra nyhetsbrev
  • Kontakta dig via e-post
  • Kontakta dig via telefon
  • Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal av våra tjänster
  • Förbättra vår kundservice
  • Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl


Säkerhet
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla din begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Ta bort information från vår kunddatabas
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev hittar du information om hur du avslutar aktuellt utskick i slutet av varje e-postmeddelande. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av Directa Svenska AB:s tjänster måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Bengt Johansson, VD
Directa Svenska AB

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!