Med 26 års erfarenhet från högre chefsbefattningar inom sex kommuner med varierande storlek och karaktär ger jag chefs- och ledarstöd, såväl individuellt som till ledningsgrupper inom främst offentlig sektor, för att bidra till innovativ verksamhetsutveckling. Jag är certifierad ledarskapscoach, certifierad för personlighetsprofilen Extended DISC samt genomgått mentorprogram och är diplomerad styrelseledamot.

Jag har mycket god vana att hantera komplexa frågor i politiskt styrda organisationer med den rollfördelningsproblematik som finns genom dubbla ledningsfunktioner, bestående av politiker och tjänstepersoner.

Du kan få hjälp att identifiera din ledarprofil genom en metod som mäter medvetet och omedvetet beteende (Extended DISC). Det är en gedigen grund för såväl individ- som grupputveckling, vilket på både kort och lång sikt ger verksamhetsresultat.

Under mina år som ledare har jag kommit fram till att chefens viktigaste ledaregenskaper är ödmjukhet samt förändrings- och kommunikationsförmåga. Som chef har jag strävat efter att vara en förebild som ledare för mina medarbetares lärande genom ett öppet, kommunikativt och tydligt ledarskap.

Min styrka är att vara stöd och bollplank. Det kan jag vara i form av mentor, coach och handledare för chefer på olika nivåer för att stärka chefer och ledningsgrupper.

Jag har dessutom mycket gedigen erfarenhet från ledningsgruppsutveckling, organisationsförändringar, ledarutbildningar eller olika event, allt från barnteaterföreställningar till UEFA Dam-EM i Sverige 2013.

Min drivkraft är att bidra genom att synliggöra förutsättningar för väl fungerande organisationer med trygga, uthålliga och kompetenta chefer, som  leder fungerande arbetsgrupper med arbetsglädje och goda resultat.

Jag välkomnar stressade chefer till min idylliska hästgård i Norra Småland, mellan Linköping och Jönköping. Där kan jag erbjuda coachsamtal i mitt kulturhistoriska 1800-talstorp i kombination med naturupplevelser i den vackra småländska naturen med ängar, stengärdsgårdar och lagom kuperad terräng. Eller varför inte en upplevelse med en häst i form av ridtur i naturen eller bara borsta och leda en ponny på promenad? Hemsidan för det www.sembergledarskap.se.

Framgångsrika kommuner kräver trygga, uthålliga och kompetenta chefer för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet med budget i balans.

Framgångsrika företag kräver trygga, uthålliga och kompetenta chefer för att kunna åstadkomma affärsutveckling med god lönsamhet.

 

 

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!