Styrkebaserat och hälsofrämjande med fokus på det som fungerar bra, präglar både mina metoder och mitt förhållningssätt.

Vi människor har en naturlig fallenhet att leta fel och brister. Men om vi utgår ifrån att människor vill utvecklas och bidra på olika sätt, påverkar det vår syn på deras potential på ett positivt sätt.

Om vi fokuserar på möjligheterna kommer vi upptäcka mer av det som fungerar. Det handlar inte om att blunda för problem och brister. Vi behöver både vara medvetna om orsaker till att vi hamnat där vi är, och samtidigt se de drivkrafter och styrkor som tar oss vidare.

Tillsammans med kunden vill jag skapa förutsättningar för friska arbetsplatser, hållbara ledare och livslångt lärande.

Exempel på uppdrag

  • Design av program och lärandeinsatser inom team-/ledarutveckling
  • Team/ledarutvecklingsinsatser t ex Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®. Coaching. Nätverksgrupper för Dialogkompetens
  • Utveckling av processer och arbetssätt inom arbetsmiljö och hälsa. Uppdragen kan utföras i projektform eller som en rad processutvecklande workshops.
  • Verksamhetsutveckling enligt SIQ Management modell
  • Stöd att utveckla det strategiska HR-arbetet för att koppla det tätare till verksamhetens vision och affärsmål. Det kan handla om att integrera strategisk kompetensförsörjning i affärsplanearbetet, att säkerställa förändringsledning som del av det löpande utvecklingsarbetet eller att utveckla teamarbete för att effektivisera arbetsprocesser och öka trivseln.

Bakgrund

Jag har bred erfarenhet av ledarskaps- och teamutveckling och av strategiska uppdrag inom arbetsmiljö, förändringsledning, kompetensförsörjning och chefsrekrytering. Jag har arbetat inom såväl privat som offentlig verksamhet, t ex i PostNord, Socialstyrelsen, SPP Liv, Handelsbanken, Tensar International, EF Cultural Tours.

  • Coachutbildning – International Coach Federation (ICF)
  • Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®
  • Certifierad inom High Performance Learning Journey (HPLJ Effektiva lärmetoder)
  • Assessor SIQ respektive EFQM Management method (verksamhetsutveckling)

Jag har erfarenhet av studier och arbete utomlands, bland annat i Kina. Jag tränar aikido, en japansk budosport, sedan många år, något som format mig som människa, men också synen på lärande och stegvis utveckling.

CV Ingela Johansson

 

 

 

 

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!