Målet med HR-Directa som är uppbyggt kring nätverksträffar är att ge möjlighet till utveckling i HR-området, för att kunna ta hand om personalen på ett hållbart sätt och därmed nå bästa möjliga resultat för företaget/organisationen.

HR-Directa träffarna leds av Petra Morina – HR- och ledarskapskonsult på Directa. Petra arbetar med att hjälpa företag att ta fram och förankra personal-, arbetsmiljö-, förändringsprocesser. Att bygga och förankra bra företagskultur och ett lönsamt ledarskap.

Vi kommer att ses vid 6 tillfällen, om vardera 2 timmar. Första träffen är 11 april, 8.30– Rådmansgatan 88, Stockholm. Övriga fem tillfällen kommer att ligga i maj, juni, augusti, september och oktober. Datum, tid och plats diskuteras och sätts vid första tillfället. Vi tar in max 10 deltagare.

För att maximera effektiviteten använder vi av oss digital facilitering. Vilket ger oss möjligheten att ha en konversation, med frågor, önskemål och hjälp från varandra mellan tillfällena.

För mer information se HR – Directa 2019. Anmälan eller mer information kan också fås av anders.kjell@directa.se alternativt kontakta Anders på 073-3779701.

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!