Jag vill bidra till att engagerade och ansvarstagande chefer och med-arbetare samskapar goda resultat och en hållbar, utvecklande arbetsmiljö. Min övertygelse och erfarenhet är att arbete inåt stärker arbete utåt samt att förutsättningen för förändring är ökad medvetenhet och medvetna val.

Jag har arbetat med människor och förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå i över 30 år. Det har gett migen gedigen erfarenhet av verksamhets-, organisations- och ledar/medarbetarutveckling i Sverige och internationellt. De senaste årens ökning av ohälsosam stress och psykisk ohälsa bland såväl chefer som medarbetare har för mig varit en drivkraft till att lära mig mer om kroppens energisystem och få redskap som kan bidra till förändring i positiv riktning.

Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt, som bl a innebär en helhetssyn på människan och de system hon ingår i och formar. Individen eller systemet får redskap att hantera dilemman och relationer så att kraften läggs på att samskapa goda resultat. Upplevelsebaserade metoder och feedback tydliggör ansvar och egna val och stödjer lärande.

Exempel på uppdrag

 • Förändringsarbete/processer på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Organisationsutveckling; roller, ansvar och arbetssätt
 • Ledningsgruppsutveckling och chefs-/ledarutvecklingsprogram
 • Värdegrund och vardagskultur
 • Individ- och grupputveckling
 • Chefsstöd, coachning, mentorskap
 • Krisstöd- och konflikthantering
 • Stresshantering och energibalansering

Några uppdragsgivare

Gävleborgs läns landsting, Rehab Station, Danderyds sjukhus, Karolinska, Byrån för Arkitektur och Urbanism (BAU), Forum Syd, Sida, Assistans i Balans, Studiefrämjandet i Stockholm, Svenska Kyrkan, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Röda Korset, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Hälsomottagningen Södertälje, BUP Farsta, Ontos Global, Ikonova, Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA)

Min bakgrund

 • Många år som chef, projektledare, HR- och organisationskonsult inom Röda Korset
 • Internationella uppdrag i Ryssland (ledar- och organisationsutveckling), Thailand (psykosocialt stöd efter tsunamin), Nepal (utvärdering av lokala projekt i Himalaya)
 • Jag är psykolog och har en mastersexamen från Gestaltakademien i Skandinavien/ University of Derby, UK, med fokus på organisation, system, grupp- och individutveckling
 • Avslutade en 2-årig utbildning, Eden Energy Medicine Certification Program, England i februari 2019 samt arbetar som volontär i Minds självmordslinje sedan 2015 
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!