Bengt Johansson

Bengt Johansson

Att se människor ”växa” och utvecklas och att se företag och organisationer skapa reslutat genom att arbeta med sina strategier och uppsatta mål får mig att älska mitt jobb som konsult. Under hela mitt yrkesliv har ledarskap varit ett av mina brinnande...
Ingela Johansson

Ingela Johansson

Styrkebaserat och hälsofrämjande med fokus på det som fungerar bra, präglar både mina metoder och mitt förhållningssätt. Vi människor har en naturlig fallenhet att leta fel och brister. Men om vi utgår ifrån att människor vill utvecklas och bidra på olika sätt,...
Lillemor Frenkel

Lillemor Frenkel

Jag vill bidra till hållbara människor i hållbara organisationer genom att stödja individer, grupper och organisationer i utveckling och förändringsprocesser. I grunden är jag kommunikatör med 30 års erfarenhet av ledarskap. Genom att öppna upp dialogen på alla nivåer...
Joar Orefjärd

Joar Orefjärd

Bidrar till livskraftiga organisationer och personligt växande genom att: skapa gemensam förståelse för verksamhetens syfte, mål och uppgifter, öka kontakten och öppenheten mellan människorna i organisationen. Jag ser mig själv som en ”belysningskonstnär”...
Ing-Marie Bergqvist

Ing-Marie Bergqvist

Min stora passion är att utveckla verksamheter och människor så att de förverkligar sin fulla potential – att bidra till ett hållbart och roligare arbetsliv. Under hela min karriär har jag arbetat som chef och projektledare i företag som genomfört stora förändringar....
Susanne Lehtinen

Susanne Lehtinen

Att koppla samman det som ska uppnås med hur man gör det och alla utmaningar det kan innebära längs vägen är min starkaste drivkraft att få vara med och utveckla. Jag har arbetat med kundrelationer på olika sätt i 20 år som försäljnings- och marknadschef samt de...
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!