Utvecklande Ledarskap (UL) 30 sep-2 okt + 10 dec 2020

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003 och bygger på den amerikanska modellen ”Transformational Leadership” dvs Transformerande Ledarskap, men är anpassat efter svenska förhållanden. Studier visar att transformerande ledarskap är i...

Directas senaste miniseminariun om gig-ekonomin!

Då har vi haft ännu ett seminarium på Directa den här gången kring hur gig-ekonomin ser ut. Med oss hade vi både nya och gamla ”giggare” samt andra som funderar i banor på att bli giggare. Vad får det för konsekvenser för organisationen och ledarskapet?...

Directas miniseminarium i april!

Ännu en gång samlades ett gäng intresserade seminariedeltagare för att ta del av denna gångs tema som var det ”Destruktiva ledarskapet”. Gott om igenkänning fanns hos deltagarna och också goda insikter om svårigheten att hanterad just de mer destruktiva...

Directas senaste seminarium – om tystnadskultur

Här tar våra seminariedeltagare del av våra tankar kring ämnet. Tillit som motvikt till tystnadskultur När vi inte känner trygghet tystnar vi många gånger och säger inte det som egentligen behöver sägas. Vi fattar inte de bästa besluten och vi blir rädda och osäkra....
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!