Affärsmannaskap – för ökad försäljning och lönsamhet

Academic Work att ett av Sverige mest framgångsrika företag inom bemanning och rekrytering. De har en mycket duktig säljkår som kan försäljning väl. Men bland konsultchefer och rekryteringschefer ville de hitta bra verktyg för att öka förståelsen för affärer och affärers lönsamhet. Directa fick uppdraget och tog då fram programmet ”Business mindset and communication”.

Academic Work har över 100 konsultchefer och rekryteringschefer utspridda över hela Sverige men också i de nordiska länderna samt i Tyskland. Som konsultchef/rekryteringschef har man många och ibland långa kontakter med sina kunder. Samtliga konsult- och rekryteringschefer har genomgått programmet Business Mindset and communication och som ny konsult- och rekryteringschef genomgår du programmet efter ett års anställning.

Programmet är på 3 dagar heldagar med ca 6 veckors mellanrum. Mellan kurstillfällena jobbar deltagarna med en hemuppgift som redovisas vid nästkommande möte. Hemuppgifterna görs dels individuellt och dels i nätverksgrupper som skapas under programmets första dag. Målet med programmet är att ”utveckla deltagarna i kommunikation och affärsmässighet för att skapa och bibehålla goda (affärs)relationer med kunder”.

Delar av innehållet i programmet:

  • Kommunikation
  • Beteendeprofiler
  • Affärsmannaskap
  • Kundbehov
  • Kundrelationer
  • Källor till dålig lönsamhet
  • Argumentationsteknik/retorik
  • Frågeteknik

www.academicwork.se

Kontakta oss
close slider

Kontakta oss!