Susanne Lehtinen
Susanne Lehtinen Mobil: 070-698 64 08

Susanne Lehtinen

Att koppla samman det som ska uppnås med hur man gör det och alla utmaningar det kan innebära längs vägen är min starkaste drivkraft att få vara med och utveckla.

Jag har arbetat med kundrelationer på olika sätt i 20 år som försäljnings- och marknadschef samt de senaste åren som VD. Det jag lärt mig, ibland den hårda vägen, har jag med mig när jag hjälper företag, organisationer och individer att utvecklas.

Ledarskap är något jag brinner för, framförallt hur man utvecklar ett team att få sina medlemmar att sträva mot samma mål. Exempelvis att få en ledningsgrupp eller ett säljteam att fungera bättre. En fråga jag ständigt brottades med som operativ chef var hur jag kunde bidra till att skapa ett motiverande arbetsklimat. Jag har även stor erfarenhet av förändringsarbete och de svåra samtalen.

Genom att ha arbetat både med strategiska frågor och leda andra chefer i en ledningsgrupp samt även ha arbetat med ett operativt ledarskap har jag erfarenhet från bredden av frågor som många chefer måste kunna hantera i det dagliga ledarskapet.

För mig finns alltid kunden i fokus, därför är affärsmannaskap är ett annat favoritämne. Varför gör videt vi gör? I slutänden bara för att det gynnar affären/kunden. Insikten om att allapå ett företag bidrar tilldessframgång är en stark faktor som utvecklar framgångsrika företag.

I arbetet med dessa frågor tror jag på praktiskt användbara metoder som bygger på underbyggda beprövade teorier.

Jag beskrivs av min omgivning som drivande och engagerad, strukturerad ochmed god förståelse för deras situation och behov.

Exempel på uppdrag

 • Ledarskapsutveckling
 • Kommunikationsutveckling
 • Mentorskap & Coachning
 • Affärsmannaskap
 • Säljutbildning

Yrkeserfarenhet och utbildning

 • VD i mediabranschen
 • Arbetat som försäljningschef, affärsområdeschef och marknadschef
 • Licensierad IPU-profilanalys (DISC)
 • Utbildad i försäljning och marknadsföring på RMI Berghs
 • Vi har en stark tillväxt och eftersom vi är ett ungt bolag behöver vi samarbetspartners med gedigen egen kompetens. Directa förstod vikten av att anpassa ledarutvecklingen efter vår kultur, värderingar och våra unga chefer. Hanna Klint, ansvarar för utbildning i Academic Work
 • Susanne Ny
  Genom att lära känna dig själv först blir du även uppfattad som en tryggare ledare och därigenom fattar du även bättre beslut. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm