Lillemor Frenkel
Lillemor Frenkel Mobil: 070-698 13 52

Lillemor Frenkel

I grunden är jag informatör med drygt tjugo års erfarenhet av ledarskap inom kommunikation. Jag arbetar med kommunikation i förändringsskeden. Både vad som behöver kommuniceras och hur det bäst kan processas i organisationen för att skapa medvetenhet, förståelse för och delaktighet i förändringen.

Genom att öppna upp dialogen på alla nivåer inom hela organisationen – ledning, chefer, arbetsgrupper och medarbetare emellan, skapas ett effektivare arbetsklimat. Jag arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt där jag stödjer individen/gruppen eller organisationen att bli medveten om vad dilemmat är och hur man på individ/grupp eller organisationsnivå kan bidra till förändring. Begrepp som helhet, kontakt i möten, medvetenhet, självinsikt och egna val är viktiga. Metoden är ett processinriktat lärande – att förstå genom att göra själv.

Exempel på uppdrag

 • Samsyn kring strategiska mål, seminarier och workshops för ledningsgrupper.
 • Företagskulturprojekt i samband med samgåenden och uppköp.
 • Teamutveckling för chefer/medarbetare för effektivare samarbete, skapa acceptans för olikheter.
 • Stöd i vid avveckling/omställning, krishantering.
 • Coaching, individuellt/grupp kring kommunikativt ledarskap.
 • Medvetenhet kring livsstilfrågor - Hälsoconcept.
 • Skräddarsydda seminarier och processledning i syfte att skapa delaktighet och effekt kring frågor i förändringsskeden. Från 10 – 1 000 deltagare.

Uppdragsgivare

Grant Thornton, Karolinska universitetssjukhuset, Näringsdepartementet, statliga bolag, industriföretag, privat näringsliv, skolor m fl.

Bakgrund

Jag har arbetat som organisations- och kommunikationskonsult sedan 1999 med kunder inom myndigheter, folkrörelser och privata företag Informationsdirektör inom Länsförsäkringsgruppen under tio år bl a under samgåendet med Wasa Diplomerades vid Gestalt Akademins 4 åriga organisationslinje 2003. Gått Ruter Dams chefsutvecklingsprogram Certifierad konsult för IPU Profilanalys

Vill du veta ännu mera om Lillemor

Vi erbjuder

CV Lillemor Fenkel

www.frenkelkonsult.se

 • Jag sökte länge bland olika konsulter eftersom jag var mån om att hitta de bästa på marknaden. Med facit i hand ser jag det som en styrka att ha flera från Directa som hjälper oss och är vana att arbeta tillsammans. Det blir en tydlig röd tråd genom hela programmet, ett helhetstänkande där vi slipper överlappningar. Barbro Bolander, personalchef Grant Thornton
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm