Laurie Chapman
Laurie Chapman Mobil: 070-660 79 10

Laurie Chapman

Jag är beteendevetare i grunden men har arbetat framförallt med marknadsföring och organisationsutveckling, både operativt och som konsult.

Jag började karriären i Storbritannien med flera år på marknadssidan med snabbrörliga produkter. Slutade min operativa del som vice Vd för ett rikstäckande tjänsteföretag i Sverige med ansvar för försäljning, extern kommunikation och IT. Under 80- talet och sedan 1998 har jag varit konsult.

I mina uppdrag kombinerar jag mina beteendevetenskapliga kunskaper med ett kund- och resultatinriktat synsätt. Jag vill arbeta konkret och praktiskt med medarbetare på alla nivåer i företaget, för att skapa förändringar i linje med företagets strategier och mål. Det kan gälla ledningsgruppsarbete, ledarskap, affärsmannaskap och även strategiutveckling.

Exempel på tidigare uppdrag

 • Konkret ledarskapsutvecklings- och tillväxtsplan för kontorschefer i stor franchiseorganisation
 • Konflikthantering och teamutveckling för en svensk-finsk marknadsavdelning
 • Intern kundserviceutbildning för FN-organisation med multinationell personal
 • Utveckling av strategi, organisation och rutiner för en nordisk marknadsavdelning efter nordisk sammanslagning
 • Affärsmannaskap för tekniska konsulter Ledningsgruppsarbete och tvärkulturell förståelse för finsk-svensk ledningsgrupp

Bakgrund

 • Högskoleutbildning i psykologi i England
 • Lång erfarenhet av produktutveckling och marknadsföring av snabbrörliga produkter
 • Lärare och forskare vid Stockholms Universitet
 • Marknadschef, vVd med ansvar för produkt och tjänsteutveckling, IT projekt, extern kommunikation inkl. PR och reklam samt säljledning
 • Konsultverksamhet med uppdrag för alla slags företag, från multinationella till små familjeföretag
 • Jag sökte länge bland olika konsulter eftersom jag var mån om att hitta de bästa på marknaden. Med facit i hand ser jag det som en styrka att ha flera från Directa som hjälper oss och är vana att arbeta tillsammans. Det blir en tydlig röd tråd genom hela programmet, ett helhetstänkande där vi slipper överlappningar. Barbro Bolander, personalchef Grant Thornton
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm