Bengt Johansson
Bengt Johansson Mobil: 070-590 32 24

Bengt Johansson

Att se människor "växa" och utvecklas och att se företag och organisationer skapa reslutat genom att arbeta med sina strategier och uppsatta mål får mig att älska mitt jobb som konsult.

Under hela mitt yrkesliv har ledarskap varit ett av mina brinnande intressen. Jag började som gruppchef när jag var 24 år och avslutade min operativa chefskarriär som VD. Parallellt med min yrkeskarriär har jag utövat ledarskap inom idrottsrörelsen. Min erfarenhet som chef inrymmer således hela spannet från operativ gruppchef till att leda andra chefer genom en ledningsgrupp.

Efter mer än 20 år som chef och ledare beslöt jag mig för att aktivt träna och utveckla chefer i ledarskap och lämnade därmed det operativa ledarskapet och startade konsultbolaget Directa tillsammans med några kollegor. Idén med Directa är att hjälpa företag och organisationer med att skapa resultat - att gå från Vad till Hur.

Detta präglar i hög grad mitt sätt att jobba som konsult. Att från en teori komma ner till en praktisk nivå kring Hur man gör - så att det blir resultat. Arbetssättet är att genom process i gruppen skapa förståelse, delaktighet och praktisk handling. Min långa erfarenhet har gett mig mod, kunskap och förståelse för att hantera knepiga situationer, lyssna in allas synpunkter och på så vis processa fram ett resultat eller ny arbetsform. Att lita på processen som arbetsmetod och de människor man jobbar med är för mig en självklarhet.

Andra beskriver mig som drivande och självständig som genom min erfarenhet kan hantera de flesta situationer som uppstår i grupp och organisationer. Mina uppdrag kretsar kring ledarskap och organisationsutveckling. Jag jobbar både med ledningsgrupper och chefer i alla nivåer. Ibland hela vägen från ledningsnivå med strategier och mål till att genomföra rena utbildningsprogram med de operativa cheferna. Jag fungerar också som direkt bollplank/samtalspartner och stödjare för chefer.

Exempel på uppdrag

 • Strategiskt arbete - verksamhetsplaner
 • Ledarskapsutveckling - ledarskapsträning
 • Affärsmannaskap
 • Mentorskap/coachning
 • Projektledarutbildning
 • Styrelseuppdrag

Exempel på Uppdragsgivare

Swedbank Fastighetsbyrån, Peugeot, OKQ8, WSP, OKQ8, JG Communication, Strömberg, Inspiration Kommunikation & Event, Citat, Tyréns m fl

Bakgrund

Började min karriär på Svensk Byggtjänst där jag var marknadschef och medlem i ledningsgruppen därefter blev det några år som marknadschef på Memory Data och innan jag startade Directa (1999) var jag VD på EAO Svenska. Jag är marknadsekonom i botten med påbyggnadskurser, främst inom ledarskap bl a IFL.

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm