Directas bästa tips

Susanne Lehtinen

 • Lär känna dig själv så både blir du, och du uppfattas som, en tryggare ledare och du fattar bättre beslut.
 • För att bli en bra affärsman/kvinna måste du först själv inse att du tillför kunden värden och att värden har ett pris, dvs att det faktiskt går att ta betalt för det.
 • Ha en struktur för dina möten, dela med dig av strukturen till medarbetarna eller kunden, så vet samtliga vad mötet går ut på. Efter mötet bestäm alltid kommande steg, dvs. vad, när och vem som ska göra något.

Ing-Marie Bergqvist

 • Du som ledare skapar förutsättningar för motiverade medarbetare genom att de känner till varför och vart, får ta ansvar, får uppskattning, får tydlig feedback samtidigt som man också har kul tillsammans.
 • Kom ihåg att tala om när någon har gjort ett bra jobb.

Bengt Johansson

 • Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare.

Kim Loeld

 • Om någon medarbetare inte utför en uppgift enligt dina instruktioner, utgå i första hand ifrån att det är du som har gjort fel: antingen har du gett oklara instruktioner eller så har du gett dem en uppgift över deras förmåga.
 • Försök att undvika konflikter genom att ge alla medarbetare klara mål, riktlinjer och arbetsbeskrivningar. Inse att det sällan är endast en part som har rätt. Försök förstå motiven bakom andra människors beteende. Sök efter lösningar hellre än syndabockar.

Joar Orefjärd

 • Allt arbete i en organisation måste utgå från idén om varför vi är där och vad vi ska åstadkomma ­– verksamhetens syfte och mål.
 • Framgångsrikt förändringsarbete förutsätter att du vet var du är och vart du ska, precis som Alice i Underlandet…
 • Öka den gemensamma medvetenheten – hur ser du och hur ser andra på situationen? Använd era samlade kunskaper och idéer!
 • Acceptera dina egna rädslor och förutfattade meningar – bekanta dig med dem och lär av dem, avsluta dem och gå vidare!

Lillemor Frenkel

 • Ett enkelt sätt att skapa kontakt och få med alla i ett möte är att börja med en kort inchecknings-runda, där var och en får säga några ord om ”just nu”. Det gör alla aktiva ifrån början och deltagarna får chans att släppa störande tankar och fokusera på mötet.
 • När du har presenterat mycket envägs-information vid stora möten, gör en kort paus och låt deltagarna två och två ta ställning och prata om det de har hört. Ett enkelt sätt att skapa energi och återkoppling.
 • Det är ofta svårt att lyssna på en annan person, utan att fastna i sina egna tankar. En hjälp är att fokusera på den andra personen och ställa utforskande frågor eller repetera vad du hört. Då skapar ni en gemensam bild av vad som sagts.
 • Tänk på att varje människa har ett grundläggande behov av att bli sedd, lyssnad på och bekräftad! Det kan vara så enkelt som att hälsa på sina medarbetare och kollegor när du kommer till jobbet.
Kontakta oss
close slider

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så återkommer vi till dig