Trosa Kommun

Vi vill stärka kommunikationen och feedbacken i chefsgruppen

Syftet med uppdraget Directa fick i en av förvaltningarna i Trosa Kommun var att förstå feedback och dess fördelar, att träna på att ge och ta emot feedback. Att införliva feedback som en naturlig del i lednings- och arbetsgrupperna. Det slutgiltiga målet med insatsen var att ha kommit en god bit på väg mot att skapa en feedbackkultur i chefsgruppen och i respektive chefs arbetsgrupp.

De tio cheferna avsatte tid för en heldags workshop och fyra halvdagar tillsammans med Directa. Innehållet i respektive workshop arbetades fram tillsammans med produktionschef för att säkerställa mesta möjliga delaktighet. Arbetet påbörjades med heldagen i september 2014 och avslutades i mars 2015.

I stora drag innehöll dagarna följande teoridelar; feedbackmodell, försvarsmekanismer, kommunikationens uttryck och betydelser, ansvarsfullt språk, självskattning av egen kommunikationsstil, balanserad kommunikation, energicykeln (förändringsmodell), samtalsnivåer med mera. Teorin integrerades med reflektion och träning. Träningen är A o O för att lyckas med att tillägna sig eller förstärka beteenden.

Mellan workshop-tillfällena fick cheferna med sig en hemuppgift vars syfte var att integrera feedback som ett ledarverktyg.

Vad blev effekterna av feedbackträningen? Produktionschefen Kajsa Fisk uttrycker det så här:

”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklat en god stämning.

Vi beblandar oss mer med varandra. Vi har visat andra sidor av oss själva. Vi känner oss bekväma med varandra. Vi hjälper varandra att påminna oss om att använda verktyget feedback både gentemot varandra och i våra arbetsgrupper.”

www.trosa.se 

 

 • Efter programmet i Affärsmannaskap har vi fått klart större fokus på försäljning. Vi arbetar hårdare med kundrelationerna som är grunden för att hitta behov och därigenom nya affärsmöjligheter. Lars Holmquist, Key account management JG Communication
 • Barbro Steenstrup
  Ha en positiv framtidsvision och tänk stort! Ställ upp höga målsättningar och leta idéer som medarbetarna tänder på! Barbro Steenstrup
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm