Stockholms Läns Landsting

Stockholms Läns Landsting

Directa har ramavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) sedan 2011 inom områdena: 

1.  Chef- och ledarträning

2.  Ledningsgruppsutveckling

3.  Team - och grupputveckling

4.  Medarbetarutveckling 

 Inom detta ramavtal har Directa haft uppdrag åt:

Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, BUP Farsta, Folktandvården och Södersjukhuset. 

www.sll.se

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm