Solidar

Solidar

Utvecklande Ledarskap – En förutsättning för ett Solidar i tillväxt.

Solidar är ett företag inom fond- och försäkringsbranschen som gjort en fantastisk resa som bland annat givit dem Dagens Industris utmärkelse Gasell 6 år i rad. Som ett led i den tillväxt Solidar har haft de senaste åren, och som man givetvis vill bibehålla, konstaterade Solidars ledning att det kommer att krävas nya kunskaper för att kunna möta de behov och krav som Solidar kommer att ställas inför i framtiden. Ett av dessa behov var att höja och stärka ledarskapet i företaget, både när det gäller ledningen och mellanchefer. Att skapa samsyn bland cheferna kring hur just ledarskapet ska vara på Solidar ansågs också som en viktig del.

Vi på Directa fick uppdraget. Tillsammans med Solidar tog vifram ett program som omfattar samtliga chefer på Solidar. Ledarskapsprogrammet löper över ett år där ledningsgrupp och mellanchefer har separata program men där man 4 gånger under året har gemensamma utbildningsträffar.   

Under det år uppdraget löper arbetar vi med och utveckla ledarskapet i samklang med att framtidsplanerna utarbetas och tar starkare form. Genom löpande träffar under året stegar vi oss fram i processen med utbildning och träning i frågor som utvecklar ledarskapet.

Det gemensamma målet är att skapa samsyn kring ledarskap, hitta ett Solidarmanér samt praktiskt kunna tillämpa ett utvecklande ledarskap inom Solidar. 

Delar av programmets innehåll: 

-       Affärsplan: Vision, affärsidé, mål och strategier

-       Utvecklande ledarskap

-       Kommunikation

-       Feedback

-       Delegering

-       Motivation

-       Förändringsledning

-       Gruppdynamik

-       Effektiva möten 

www.solidar.se

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm