Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med en omsättningen 2011 på 14,7 miljarder och 15 500 anställda. Karolinska har ett särskilt ansvar att tillhandahålla högspecialiserad sjukvård.

Directa har medverkat i olika utvecklings – och ledarskapsutbildningar för chefer inom Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2006. Framtidens chef har som mål att stärka och utveckla de bästa chefsämnena att ta klivet in i chefsrollen. Lillemor Frenkel och Joar Orefjärd har fram till 2012 följt fem olika grupper. Programmet består av flera moduler och innehållet har utarbetats i nära samspel med uppdragsgivaren och är ständigt under ”process” utifrån gruppernas behov. Det finns en röd tråd genom hela programmet från självinsikt/att leda mig själv – att leda andra – till jag som chef och ledare i organisationen. Deltagarna gör aktivitetsplan med uppgifter mellan modulerna som följs upp. Man bildar nätverksgrupper för att stödja varandra mellan modulerna.

Directa deltar även i ett ledarskapsprogram (LUST) för blivande specialistläkare. Det handlar om att genomföra 3-4 dagars utbildning med fokus på självkännedom och personlig utveckling, för att skapa ett ledarskap som utmärks av samverkan, öppenhet och dialog och för att ge kompetens att leda arbete i vårdteam. Vidare syftar dagarna till att stärka deltagarnas kompetens och väcka intresse för att i framtiden gå in i en ledande befattning inom sjukhuset.

Efter varje utbildning sammanställs deltagarnas utvärderingar och återkopplas till uppdragsgivare och deltagare. Här är några citat från deltagare kring vad de tar med sig från dagarna:
”Alla praktiska redskap i form av metoder och teorier. Alla samtal med kurskamrater.”
”Trygga varma entusiasmerande, skapade eftertanke och satte igång tankeprocesser – mkt bra handledare”
”Jag är imponerad över hur ni lockat fram så mycket med varsam hand genom era övningar. Så otroligt professionellt! Jag vill gå hem och jobba på samma sätt med min grupp, men inser att det nog inte är så enkelt att skapa en sådan här tillit och känsla!” (läkare från Framtidens chef)

www.karolinska.se

 • Jag upplever att Bengt och Joar har varit oerhört lyhörda för både företagets och deltagarnas önskemål på upplägget. Det handlar hela tiden om att skräddarsy och anpassa efter våra behov. Anders Magnusson, HR-manager WSP
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm