Juristbyrån

Juristbyrån

Affärsplanering

Directa fick i uppdrag att på ett handfast sätt hjälpa Juristbyråns franchisetagare (ca 60 egna småföretagare) att ta fram en affärsplan för respektive företag och verksamhet. Affärsplanen skulle bygga på den övergripande affärsplanen som franchisegivaren (Swedbank) tagit fram.

Juristbyrån är en franchiseorganisation som består av ett antal fristående jurister (egna företagare) som arbetar tillsammans med Swedbank över hela landet. Juristbyrån riktar sig i första hand till privatpersoner som behöver hjälp med familjejuridik, allt från att upprätta ett samboavtal till att skriva ett testamente.

Programmet sträckte sig över 3 dagar med ca 4 veckor mellan träffarna.

Exempel på innehåll dag 1:

- Vikten av att ha en vision – hur skriver man en vision?
- Strukturen i en affärsplan:
  * Nulägesanalys - SWOT
  * Vision
  * Affärsidé
  * Strategiska mål/fokusområden
  * Operativa mål
  * Aktivitetsplanering

Varje moment i affärsplanen gås igenom med teoretiska inslag. Till dag 2, ca 4 veckor senare, skulle deltagarna göra sin egen affärsplan. Hemuppgift till dag 2 var att färdigställa den egna affärsplanen som sedan skulle presenteras för övriga deltagare och därigenom också få feedback på sin affärsplan. Under dagen gjordes också fördjupningar kring ämnena.

Directa tillhandahöll blanketter och instruktionstexter för att underlätta hemuppgiften.

Exempel på innehåll dag 2:

- Mål och målstyrning
- Aktivitetsplanering

- Förankringsprocessen – hur förankra affärsplanen hos personalen

- Mål och aktivitetsplanering för respektive medarbetare

Hemuppgiften till dag 3 var att tillsammans med respektive medarbetare göra individuella handlingsplaner som bygger på affärsplanen.

Directa tillhandahöll blanketter och instruktionstexter för att underlätta hemuppgiften.

Exempel på innehåll dag 3:

Huvudtemat dag 3 var dels att ge exempel på handlingsplaner för respektive medarbetare samt vilket ledarskap som krävs.

- Presentationer av valda delar av Handlingsplanen
- Ledarskap
  * hur göra effektiv uppföljning
  * hur ge feedback
  * hur kommunicera effektivt

Directa har en egen metod för framtagning av affärsplan/verksamhetsplan. Metoden tar dig stegvis igenom samtliga moment som en affärsplan/verksamhetsplan ska innehålla. Blanketter och instruktionstexter finns för varje delmoment i framtagningen av planen.

Parallellt med arbetet med affärsplaner har Directa också drivit ett program i sälj för juristerna i Juristbyrån. Konsten att sälja juridik är en kurs där juristerna får lära sig grundläggande säljteknik med bl.a beteendeprofiler, struktur för kundmöten och avslutsteknik.

"Bengt Johansson på Directa har gett våra franchicetagare en struktur för affärsplanering samt sett till att kontoren förstår innebörden av att ha en affärsplan. Thomas Persson på Directa har genom Programmet Konsten att sälja Juridik verkligen gett våra jurister insikt i försäljning vilket fått som följd att våra kundmöten är mer effektiva och därigenom ger ett bättre resultat både på kort och lång sikt" säger Britt-Marie Svensson, Kontorsutvecklingschef på Juristbyrån.

www.juristbyran.com

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm