Academic Work

Academic Work

Affärsmannaskap – för ökad försäljning och lönsamhet

Academic Work att ett av Sverige mest framgångsrika företag inom bemanning och rekrytering. De har en mycket duktig säljkår som kan försäljning väl. Men bland konsultchefer och rekryteringschefer ville de hitta bra verktyg för att öka förståelsen för affärer och affärers lönsamhet. Directa fick uppdraget och tog då fram programmet ”Business mindset and communication”.

Academic Work har över 100 konsultchefer och rekryteringschefer utspridda över hela Sverige men också i de nordiska länderna samt i Tyskland. Som konsultchef/rekryteringschef har man många och ibland långa kontakter med sina kunder. Samtliga konsult- och rekryteringschefer har genomgått programmet Business Mindset and communication och som ny konsult- och rekryteringschef genomgår du programmet efter ett års anställning.

Programmet är på 3 dagar heldagar med ca 6 veckors mellanrum. Mellan kurstillfällena jobbar deltagarna med en hemuppgift som redovisas vid nästkommande möte. Hemuppgifterna görs dels individuellt och dels i nätverksgrupper som skapas under programmets första dag. Målet med programmet är att ”utveckla deltagarna i kommunikation och affärsmässighet för att skapa och bibehålla goda (affärs)relationer med kunder”.

Delar av innehållet i programmet:

 • Kommunikation
 • Beteendeprofiler
 • Affärsmannaskap
 • Kundbehov
 • Kundrelationer
 • Källor till dålig lönsamhet
 • Argumentationsteknik/retorik
 • Frågeteknik

www.academicwork.se

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm