Utvecklande Ledarskap (UL) når längre

Utvecklande ledarskap (UL)  är ett koncept för ledarutveckling, framtaget av Försvarshögskolan och baserat på senare tids forskning om ledarskap. Utvecklande ledarskap är en utveckling av det traditionella eller ”konventionella” ledarskapet.

Konventionellt ledarskap (transactional leadership) bygger huvudsakligen på regler, plikter, skyldigheter och kontroll ”Om du gör det här så får du det där”

Med ett konventionellt ledarskap kan man få medarbetarna att uppfylla mål som ställts upp. Medarbetarnas drivkraft är huvudsakligen ”jag måste”.

Utvecklande ledarskap (UL)handlar om att skapa en inre motivation hos medarbetaren för att göra det som behöver göras – drivkraften är ”jag vill”.

UL är en svensk form av transformational leadership och hörnstenarna för utvecklande ledarskap är:

*Ledaren uppträder som ett föredöme, lyfter frågor om moral och etik och agerar utifrån en synliggjord värdegrund 

*Ledaren utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet

*Ledaren utmärks även av personlig omtanke: stöder och konfronterar med ett gott syfte för individen och organisationen 

Med ett utvecklande ledarskap kan man komma längre. Utvecklande ledarskap hjälper chefer att utveckla sig själva för att bli ledare som kan utveckla andra. 

Utvecklande Ledarskap (UL) består av två sammanhängande dagar och en uppföljningsdag som syftar till fördjupning, reflektion och erfarenhetsutbyte. Före utbildningen görs en kartläggning av deltagarens ledarbeteenden genom en webbaserad enkät till överordnad, kollega och medarbetare samt en självskattning. I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion och övningar. Mellan dag 1-2 och 3 (c:a 2 månader) arbetar deltagaren med sin utvecklingsplan. UL genomförs av två certifierade handledare och i grupp om 8-15 deltagare. 

Huvuddelar i programmet:

 • Olika typer av ledarskap och deras inverkan på individen, organisationen och resultatet
 • Bakgrund till Utvecklande Ledarskap
  • Ledarskapsmodellen och Utvecklande Ledarskap
  • ULL (Feedbackinstrumentet Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning)
  • Arbete med olika scenarier
   • Personlig feedback på eget ledarskap
   • Definiera den egna utvecklingspotentialen
   • Personlig utvecklingsplan

Kontaktformulär

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm