Kommunikativt Ledarskap

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande och uppfattas som öppen och närvarande.

Enligt modern forskning är en kommunikativ ledare framgångsrik i att leda och styra och har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och prestationer.

Directa tränar chefer, ledare och medarbetare i det kommunikativa ledarskapet.

Här är exempel på områden som vi arbetar med:

 • Kommunikations- och beteendestilar – hur vi uppfattar oss själva och hur vårt beteende påverkar andra.
 • Feedback som ett verktyg för utveckling av både individ och organisation
 • Konsten att samtala så alla i arbetsgruppen kan bidra till effektiva beslut. Skillnaden mellan dialog, diskussion och debatt
 • Svåra samtal och konflikthantering - t ex att vända motstånds- och försvarsreaktioner till konstruktiv dialog
 • Hur skapa effektiva möten med interaktion och dialog?                                       

Våra upplägg innehåller stimulans för både vänster och höger hjärnhalva. Vi är övertygade om att skratt och improvisation främjar vår kreativitet och lust att lära nytt!

Efter inledande analysfas, skräddarsyr vi upplägg för företagsledningar, chefer, specialister, ledare och medarbetare.

Kontakta Directa, så berättar vi mer!

Kontaktformulär

 • Vi har en stark tillväxt och eftersom vi är ett ungt bolag behöver vi samarbetspartners med gedigen egen kompetens. Directa förstod vikten av att anpassa ledarutvecklingen efter vår kultur, värderingar och våra unga chefer. Hanna Klint, ansvarar för utbildning i Academic Work
 • Susanne Ny
  Genom att lära känna dig själv först blir du även uppfattad som en tryggare ledare och därigenom fattar du även bättre beslut. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm