Inkluderande ledarskap - mångfald för ökad affärsnytta

Bakom beteenden finns fördomar. Bakom fördomar finns okunskap. Okunskap som hindrar effektivt samarbete! Trots den goda viljan att bemöta varandra med ett öppet sinne, så visar vi motstånd mot det annorlunda. Och det är mänskligt! Ju mer vi lär oss om våra egna fördomar och normer, desto lättare blir det att möta människor som är olika oss själva.

I de flesta grupper och organisationer finns en dominant grupp; ”insider”. Den gruppen har makt och privilegier, och bestämmer spelreglerna. Till dessa spelregler måste en ”outsider” anpassa sig. En dynamik som i de flesta fall är omedveten, och ”lever sitt eget liv” i organisationskulturen. Detta får konsekvenser för samarbetsklimat och effektivitet. 

Att bli medveten om fördomar och normer är steg nummer ett för att mångfald ska bli ”på sant”. Att rekrytera fler av en ”annan sort” räcker inte. Att främjamångfald är en strategi. Att inkludera är en aktiv handling. Båda måste finnas för att människor och organisationer ska kunna blomstra. 

Vi erbjuder upplevelsebaserade workshops för företag och organisationer som vill främja en inkluderande arbetsmiljö. Ni får verktyg som ni kan använda på er arbetsplats för att främja ett effektivare samarbete, bidra till en inkluderande kultur och få ett ökat utbyte av mångas kompetens och erfarenhet!

Directa är medlem i Diversity Charter Sweden som är en ideell förening. Föreningen arbetar genom sina medlemmar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling.Diversity Charter Sweden är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter.

http://www.diversitycharter.se

Kontaktformulär

 • Vi har en stark tillväxt och eftersom vi är ett ungt bolag behöver vi samarbetspartners med gedigen egen kompetens. Directa förstod vikten av att anpassa ledarutvecklingen efter vår kultur, värderingar och våra unga chefer. Hanna Klint, ansvarar för utbildning i Academic Work
 • Susanne Ny
  Genom att lära känna dig själv först blir du även uppfattad som en tryggare ledare och därigenom fattar du även bättre beslut. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm