"Executive Action Learning" - lär där du är

Att träffas i en mindre grupp chefer för utbyte av erfarenheter, teoretisk input och feedback på det egna ledarskapet kan vara ett mycket givande och effektivt stöd. 

En ”lärgrupp” kan bestå av 5-7 personer, som träffas ½ - 1 dag vid 4-8 tillfällen under ett halvår – ett år. Deltagarna kan vara från samma företag/organisation eller komma från olika arbetsplatser. Tillsammans med en erfaren konsult, gestaltar och bearbetar gruppen verkliga situationer och utmaningar som deltagarna är mitt uppe i eller står inför. Ett lärtillfälle kan inledas med en miniföreläsning kring ett aktuellt tema som gruppen identifierat. 

”Executive Action Learning” kan vara ett komplement till mer omfattande chefs- och ledarutvecklingsprogram och kan skräddarsys efter deltagarnas och organisationens aktuella behov. 

Kontakta Directa, så berättar vi mera!

Kontaktformulär

 • Det viktigaste för oss är långsiktighet och att vår insats direkt stödjer verksamheten. Bengt och Laurie kopplar verkligen affärsnyttan i vardagen till allt de gör. De är lyhörda för våra behov, flexibla på att möta oss och skickliga att hänga med. Deras erfarenhet och feedback har också gett nya idéer under resans gång. Peter Himmer, chef för Detaljhandelsdivisionen OKQ8
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm