Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen påverkar trivsel och arbetsinsats. Illa hanterade konflikter medför ofta omplaceringar, sjukskrivningar och uppsägningar. Ju längre tid som konflikten får gro i det fördolda reduceras både livskvalitet och arbetsmotivation. Genomtänkt och professionell konflikthantering med en erfaren konsult kan vända även den mest infekterade situationen till att bli ett ”learning-case” som utvecklar såväl arbetsklimat som resultat. 

När inblandade parter blir medvetna om att en konflikt pågår och att den kan leda till utveckling på deras arbetsplats kan de oftast hitta en lösning relativt enkelt. Genom att definiera problemet reds missförstånd och oro ut snabbare och lättare än du kanske förväntar dig. Stillestånd blir rörelse och fastlåsta parter ger efter när de ser varandra i ögonen och räcker varandra händerna.

Vilka är vinsterna med konflikthantering?

Olösta konflikter medför obehag och motvilja. De ödelägger sammanhållning och samarbete. Kommunikation upphör och avstånd växer. För individer medför det bitterhet, ilska och vanmakt. För organisationen innebär det reducerad produktivitet och dålig kvalitet på arbetet. Därför kallar vi dem destruktiva konflikter. Tid och kraft slösas på strider där alla förlorar istället för att utföra jobbet man har betalt för.

Konflikter som blir lösta stärker förtroende och sammanhållning och leder till utveckling. Vi får bekräftelse på att våra relationer tål stötar. De här meningsskiljaktigheterna kallar vi för konstruktiva konflikter. Att i ett tidigt skede, innan konflikten eskalerar, skapa förutsättningar för att behandla den ger stora produktivitetsvinster och hälsofrämjande effekter för organisation och individ.

För individ och grupp ökar arbetsglädje, motivation och produktivitet när du aktivt arbetar med konfliktlösning på din arbetsplats. För organisationen medför god konflikthantering en ständigt pågående vilja till utveckling och nödvändiga förbättringar i ett starkare innovativt klimat.

Utbildning och stöd i konflikthantering 

Att hantera konflikter är en viktig del i jobbet som chef, men många känner att de inte har rätt redskap för att hantera konflikter på arbetet. Utifrån den specifika organisationens värderingar, riktlinjer och behov erbjuder vi på Directa behovsanpassade utbildningar och stöd i konflikthantering för chef och arbetsgrupper. 

Efter en kurs i konflikthantering hos oss kommer du att ha kunskaper och mod som krävs för att såväl förebygga som att ta tag i befintliga konflikter. Kontakta oss så berättar vi mera!

Kontaktformulär

 • Det viktigaste för oss är långsiktighet och att vår insats direkt stödjer verksamheten. Bengt och Laurie kopplar verkligen affärsnyttan i vardagen till allt de gör. De är lyhörda för våra behov, flexibla på att möta oss och skickliga att hänga med. Deras erfarenhet och feedback har också gett nya idéer under resans gång. Peter Himmer, chef för Detaljhandelsdivisionen OKQ8
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm