Feedback

Feedback betyder att ”föda åter”.  Att ge någon föda att växa och utvecklas både i sin professionella roll och i sin roll som samarbetande kollega. För att möta den ständigt förändrade omvärlden behöver chefer och medarbetare ta ansvar för att ge, ta emot och be om feedback.

Ofta undviker vi att ge feedback för att vi är rädda för de reaktioner vi tror att feedback ska ge, allrahelst när feedback syftar till förändring och utveckling. Genom att bygga förtroende och öppenhet kan en väl fungerande feedback-kultur etableras, som genererar stora vinster för organisation och individ.

Vilka är vinsterna?

Individen känner sig sedd och bekräftat när hon får och ger feedback, vilket vi människor behöver för att känna engagemang och motivation! Att få återkoppling på prestation, samspel, måluppfyllelse bidrar till att individen kan lägga fokus på uppgiften, istället för att gissa sig till vad andra tycker och tänker. Vilket ju mestadels leder fel i tanken. Oändligt mycket energi åtgår till gissningar och fantasier. Energi som genom tydlig feedback, kan läggas på verksamhetens uppgift och mål.

Gruppen öppnar upp för varandra, och gissningar blir till fakta. Fakta som kan hanteras och diskuteras. En öppen grupp har färre konflikter och få missförstånd. En öppen grupp samarbetar, överför information och kunskap på ett konstruktivt sätt.

Organisationen tjänar på att grupper och individer öppnar sig för varandra. Samarbete och kommunikation syftar till att prestera och agera mot företagets mål. Personalomsättning, sjukfrånvaro och konflikter minskar tack vare tydlig och konstruktiv feedback.

Att aktivt arbeta med och träna ledning och medarbetare i konsten att ge och ta emot feedback reducerar individers och gruppers motstånd och försvarsmekanismer, för att istället gynna framväxten av tillit, öppenhet och organisationsutveckling!

Utifrån den egna organisationens policy, värderingar och riktlinjer skapar vi på Directa behovsanpassade feedback-program för chefer och arbetsgrupper. Kontakta oss så berättar vi mera!

Kontaktformulär

 • Jag upplever att Bengt och Joar har varit oerhört lyhörda för både företagets och deltagarnas önskemål på upplägget. Det handlar hela tiden om att skräddarsy och anpassa efter våra behov. Anders Magnusson, HR-manager WSP
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm