Directa - 14

Säljutveckling

I många organisationer är försäljningen hjärtat. Det är här affärer skapas och intäkter genereras. Då är det förstås helt avgörande att denna funktion arbetar på bästa tänkbara sätt.

Inom Directa har vi djup och bred erfarenhet av såväl praktiskt, hands on-säljarbete som ledarskap och träning inom sälj. Därför är vi en trygg och resultatgenererande partner inom säljutbildning, coachning, mentorskap och annan säljutveckling.

Säljutbildning

Vi kan hjälpa kunden att utveckla de delar i säljprocessen som har störst potential för fortsatt utveckling. Genom att kartlägga nuläget och identifiera de största utvecklingspotentialerna kan vi tillföra den utbildning som ger mest effekt. Genom vår gedigna erfarenhet har vi kompetens inom säljprocessens samtliga steg. Vi är noga med att anpassa utbildningen utifrån era tjänster, er bransch och era önskemål. Vi strävar efter att få förändring som består och ger er en ökad försäljning per omgående men också på längre sikt.

Säljcoachning/handledning

De flesta i säljande befattning har många krav på sig, men ofta saknas konkreta mål som ger motivation. Genom att konkretisera vad som ger störst utvecklingspotential kan vi därefter sätta mål linjerade med detta. Som coach följer vi individen intensivt under en period som stöd, bollplank och handledare. Våra kandidater har uppnått försäljningsresultat de tidigare aldrig trodde var möjligt.

Mentorskap

Kanske du är ny i rollen eller har fått större ansvar och behöver stöd i ditt arbete som försäljningschef, teamledare eller liknande. En mentor blir ditt stöd i frågor som rör det dagliga arbetet. Det kan t.ex. handla om nya och svåra situationer, strategiska & taktiska beslut eller svåra frågor som uppstår i vardagen. En mentor hjälper dig att fokusera på rätt frågor och göra rätt prioriteringar.

Utveckling

För att en person i säljande befattning skall prestera efter bästa förmåga så bör det finnas dokumentation och processer som stöder och underlättar arbetet. Vi hjälper kunden att kartlägga hur vi på bästa sätt kan strukturera upp hela säljprocessen. Det kan innefatta arbete med processer, behovsanalyser, presentationer, offerter, manus m m.

Kontaktformulär

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm