Directa är en grupp konsulter, alla med lång operativ erfarenhet. Vår specialitet är att hjälpa våra kunder till varaktiga förändringar och nya vanor.

 • Vi vill bli fler! Directa söker fler konsulter

  Directa vill bli fler konsulter. Om du är konsult idag inom någon form av organisations- utveckling eller affärsmannaskap/försäljning eller kanske just ska bli konsult och önskar kollegor, mötesplats och ett större sammanhang att tillhöra, hör av dig till oss! Kontakta Bengt Johansson på 070-590 32 24.

 • Vetenskapligt pris för forskning om ledarskap

  Rollspel och upplevelsebaserade övningar kopplade till deltagarnas vardagsdilemman är en naturlig del i Directas pedagogik och ledarutvecklingsprogram". Detta är något som stöds av psykolog Susanne Tafvelin har belönats med Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016 för sin forskning om ledarskap och ledarutbildningar. ST har i sin forskning pekat på betydelsen av chefen som förebild, det vill säga att chefen lever som hen lär och leder arbetet med tydliga ideér, mål och vivsioner, som något som även gynnar de anställdas hälsa. Andra faktorer som hon visat gynnar de anställdas hälsa är chefens förmåga att lyssna och ta sig tid för enskilda medarbetare, och stimulera till att ta ett eget ansvar och lösa uppgifter på sitt eget sätt.
  Susanne Tafvelin och hennes forskargrupp i Umeå samarbetar med bland annat en forskargrupp vid Karolinska institutet för att förbättra ledarutbildningarna och i förlängningen uppnå en bättre hälsa bland medarbetarna. "Vi testar olika upplägg för ledarutbildningar och en av de faktorer vi vet har stor betydelse för att skapa effektiva ledarutbildningar är exempelvis rollspel, och då gärna med realistiska scenarier tagna från den egna vardagen samt att deltagarna får en bra återkoppling på träningen och en individuell profil på det egna ledarskapet".

  Läs mer här
 • Vill du utveckla dig som ledare?

  Vill du bli en effektivare ledare och gruppmedlem? Gå UGL, då får du insikt om hur du påverkar och hur du påverkas av andra samt kunskap om hur du kan bidra till ökad arbetsglädje och förbättrat resultat.

  Läs mer och anmäl dig här
 • Jag upplever att Bengt och Joar har varit oerhört lyhörda för både företagets och deltagarnas önskemål på upplägget. Det handlar hela tiden om att skräddarsy och anpassa efter våra behov. Anders Magnusson, HR-manager WSP
 • Barbro Steenstrup
  Kom ihåg att tala om när någon har gjort ett bra jobb. Du kan inte ändra på en persons dåliga sidor men du kan stötta de som är bra. Barbro Steenstrup
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm