Coachning

Vad är behovet? coachning, handledning, utbildning, mentorskap eller terapi...

Coachning handlar om samtal för att stödja och hjälpa en klient att formulera och hitta vägen till ett realistiskt mål. Coachning som metod bygger på grundantagandet att svaren finns inom oss och att alla individer bär på en inneboende potential.

En coach erbjuder processtöd genom förmågan att ställa frågor, lyssna, ge feedback och utrymme för reflektion samt att alltid hålla klientens mål i fokus. Den som coachas stöds i att själv finna lösningar på uppkomna frågeställningar och problem och blir medveten om sin tankestruktur, hinder och inre och yttre resurser. Coachning syftar till att hjälpa den som coachas att hitta den energi och motivation som behövs för att uppnå det uppsatta målet.

Olika roller

En coach kan ha olika roller i den coachande processen. Beroende på klientens mål och coachens erfarenheter kan det i vissa lägen vara befogat att coachen tar på sig en annan roll och kan då t ex. erbjuda förslag på nya perspektiv, förhållningssätt etc. som kan komma klienten till godo. I vissa fall kan en coach ge konkreta råd och har då tagit på sig ”konsulthatten”.

 • Rådgivning/handledning - en konsult är expert inom ett område och ger råd och talar om för kunden/klienten vad de ska göra för att bli framgångsrika inom det området.
 • Utbildning är en process för lärande. En utbildare eller lärare leder en person genom en process där de får lära sig nya kunskaper och utveckla sin kompetens inom ett område.
 • Mentorskap - en mentor ger också råd och har egna erfarenheter att dela med sig av till en person med mindre erfarenhet inom ett specifikt område.
 • Terapi handlar om att hela och hjälpa människor. Det är en läkande förändring ofta med fokus på och bearbetning av ett problem som orsakar smärta. I coachning utgår man från att människan är "hel" men kan behöva stöd i att hitta och utveckla sina resurser för att bli den bästa de kan bli. Coachen kan undantagsvis ha en terapeutisk roll - viktigt är dock att coachen inte tar på sig en terapeutisk roll över tid.

Coaching i praktiken

Coachning är både en relation och en process. För att åstadkomma varaktiga resultat krävs ett antal möten över tid och kontinuitet är centralt. Vägen till förändrade vanor kan beskrivas som process genom fyra faser: Insikt, Acceptans, Nytt beteende och Stabila vanor läs mera om Förändring.

Vanligtvis träffas coach – klient sex till tio gånger under cirka sex månader. Inledningsvis lite oftare och mot slutet lite glesare.

Ett möte är vanligtvis mellan en - två timmar. Vid behov kan möten genomföras per telefon. Ofta föreslår coachen en uppgift eller fråga för klienten att fundera över eller jobba med till nästa möte. Varje möte avslutas med en enkel utvärdering: hur har mötet varit, är det något vi skall ändra på till nästa möte? Mellan överenskomna möten kan klienten ta upp ”akuta” frågor med sin coach per telefon.

Varje coachprocess är unik och coachens uppgift är att tillföra strukturer, metoder och tekniker som underlättar för deltagarens framgång.

Det är deltagaren som ”gör jobbet ”- coachen är en hjälp till självhjälp.

Karriärinriktad coachning

Karriärcoachning har fokus på klientens karriär. Det kan handla om att ställa om sig från ett arbete till ett annat eller från en roll till en annan inom en och samma organisation eller att byta till en annan organisation eller bransch. I karriärcoachning växlar coachen mellan att coacha och att ta på sig konsulthatten för att komma med karriärrelaterade råd på vägen till en ny lösning.

Initialt sätter coach och klient ett mål med coachningen. Man tittar på nuläge och önskat läge. Coachen delar med sig av sin kunskap och erfarenhet om hur man söker arbete, att marknadsföra sig, nätverka, skriva CV, personligt brev, jobbansökningar samt hur man beter sig på en intervju m.m.

Precis som i coachning generellt, arbetar coach och klient mot det av klienten uppsatta målet. Fokus är klientens mål, om det så är en ny roll i företaget, ett nytt arbete, att starta eget, att börja studera, eller att hitta ett mål för sin karriär.

Directa följer ICF: s (The International Coach Federation) etiska regler »

 • Lillemor Frenkel fungerar som huskonsult hos oss och har aktivt medverkat i utvecklingen av hälsotankarna. Hon har också stött oss i utvecklingen av ledar- och medarbetarskap, service och bemötande. Lillemor är även uppskattad inspirationsföreläsare för våra konferenskunder Gabriella Persson Klahr. VD Skepparholmen Nacka
 • Barbro Steenstrup
  Ha en positiv framtidsvision och tänk stort! Ställ upp höga målsättningar och leta idéer som medarbetarna tänder på! Barbro Steenstrup
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm