Blended Learning

Blended learning – för effektiva förändringar

Det viktigaste när ett företag satsar på utbildning är att den får avsedd effekt. Vanligtvis vill man också att utbildningen ska genomföras kostnadseffektivt. Genom en kombination av lärarledd undervisning och webb-baserat lärande får man mer effekt till lägre kostnad. Detta kallas ofta för blended learning eller varierat lärande.

Blended – det bästa från två världar

Genom att använda flera olika metoder för lärande tillgodoser vi olika lärstilar, förlänger inlärningsperioden och ökar antalet repetitioner. Materialet finns tillgängligt på deltagarens dator när som helst och ger möjligheten att koppla ihop teori och praktik.

Deltagaren kan direkt se nyttan med de nya kunskaperna vilket ökar motivationen. Utbildning blir något levande och pågående som skapar engagemang på arbetsplatsen. Blended learning leder till bestående kunskap och utveckling och den lärarledda undervisningen kan fokusera på övning, träning och diskussion. Tiden deltagarna är frånvarande från jobbet minskar vilket ger bättre ekonomi.

Blended learning ger ett högt lärande på kortare tid till en lägre kostnad. En lärarledd teorigenomgång på 4 timmar kan ersättas av ett 45 minuters långt e-learningpass.

Man kan använda blended learning för t ex ledarskap, affärsmannaskap och projektledarskap. Det passar också bra för att genomföra olika förändringsprogram. Dessa skiljer sig från kompetensutveckling i att de berör all personal och är svåra och kostsamma att genomföra med traditionell lärarledd utbildning. Exempel kan vara förändringar kring servicetänk, varumärkeskunskap eller värderingar .

Directa kan erbjuda kundanpassade blended learningslösningar för våra olika kompetensområden.

Kundcase

Academic Work »

 • Lillemor Frenkel fungerar som huskonsult hos oss och har aktivt medverkat i utvecklingen av hälsotankarna. Hon har också stött oss i utvecklingen av ledar- och medarbetarskap, service och bemötande. Lillemor är även uppskattad inspirationsföreläsare för våra konferenskunder Gabriella Persson Klahr. VD Skepparholmen Nacka
 • Barbro Steenstrup
  Ha en positiv framtidsvision och tänk stort! Ställ upp höga målsättningar och leta idéer som medarbetarna tänder på! Barbro Steenstrup
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm