Directa - 20

Ny ledning och nya strategier genom tydligt ledarskap

Ett svenskt företag med lokala produktionsanläggningar på 10 platser i landet, hade blivit uppköpta av ett internationellt företag med liknande verksamhet. En ny VD rekryterades som fick i uppdrag att effektivisera verksamheten och öka försäljningen i ett mycket tufft marknadsläge. Directa fick uppdraget att i samspel med ledningen ta fram en affärsplan samt förankra och träna mellancheferna och säljarna i de nya synsätten.

Uppdraget pågick under ett år med metoddagar och träningspass för ledningen, mellancheferna och säljarna med jämna intervaller. Bengt Johansson berättar om uppdraget:

— En affärsplan ska vara kort och tydlig så att alla inom företaget förstår färdriktningen - helst ska den rymmas på en eller två sidor. Vi på Directa har ett ut-ifrån perspektiv (kund/leverantörs perspektiv) på alla uppdrag. Genom vårt "verktyg" ledningsvisaren tog vi tillsammans med ledningsgruppen fram hur man ville att kunder, leverantörer, personal och ägare skulle uppfatta företaget om tre år. Utifrån detta formulerades sedan huvudstrategier, eller fokusområden som vi hellre kallar det, för företaget. Dessa fokusområden bearbetades vidare av respektive avdelning till korta operativa mål. Chefernas uppgift var sedan att mål- och aktivitetsstyra sina respektive avdelningar.

— Affärsplanen formulerar det uppdrag ledningsgruppen fått vilket vi på Directa kallar den "hårda sidan". För att verkställa affärsplanen måste vi få samtliga avdelningar, enheter, team och individer att verkställa affärsplanen. Det kallar vi på Directa den mjuka sidan. Bra ledarskap har balans mellan den "hårda och mjuka" sidan. Ett program i "Effektivare Ledarskap" lades upp och anpassades till avdelningschefer, gruppchefer, säljledning och säljare. I utbildningsprogrammet tränades samtliga chefer i att gå från vad till hur. Att omvandla vad man hade formulerat i affärsplanen, till hur man faktiskt gör. Som goda ledare måste man "walk the talk", inte bara tala om hur medarbetarna ska agera utan också göra det själv. De ämnen som processades var hur jag agerar som chef så att min avdelning/enhet/team och individer blir en aktiv del i att verkställa affärsplanen. Exempel på ämnen var: hur genomföra en förändringsprocess, motivera, målstyra, ge och ta kritik, delegera och hur förstå varandra. IPU Profilanalys som ger en god bild av våra olika beteendestilar användes också.

— Genom att programmet pågick under ett helt år, kunde vi säkerställa att förändringsprocessen gick från insikt, acceptans till omorientering och stabilisering i hela företaget. Vi tränade cheferna i alla praktiska moment. Samtliga chefer skulle i sin tur, under programmets gång, också genomföra förändringsprocessen på sin avdelning med stöd och hjälp från Directas förändringsprogram Effektivare ledarskap och Effektivare sälj. Det här långsiktiga helhetstänkandet är viktigt för resultatet, menar Bengt Johansson.

 • Det viktigaste för oss är långsiktighet och att vår insats direkt stödjer verksamheten. Bengt och Laurie kopplar verkligen affärsnyttan i vardagen till allt de gör. De är lyhörda för våra behov, flexibla på att möta oss och skickliga att hänga med. Deras erfarenhet och feedback har också gett nya idéer under resans gång. Peter Himmer, chef för Detaljhandelsdivisionen OKQ8
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm