Directa - 12

Öka marknadsandelarna med Affärsmannaskap

Fastighetsbyrån Föreningssparbanken arbetar på franchisebasis över hela Sverige. Företaget hade tidigare varit marknadsledande och ville nu ta tillbaka sin tätposition. De efterlyste verktyg och metoder för att skapa tillväxt och vände sig till Directa som gjorde ett anpassat lokalt program i Affärsmannaskap.

86 lokala kontor och nära 400 medarbetare har deltagit under en period av två år. Bengt Johansson och Laurie Chapman höll i programmet. Så här beskriver Laurie Chapman hur de gjorde i praktiken: 

— Steg 1 för oss är Insikt. Vi ger oss inte förrän vi verkligen har förstått varje kunds unika situation. Vi intervjuar ledning, medarbetare och andra berörda för att förstå verksamheten och branschlogiken. För att bli trovärdiga måste vi sätta in rätt åtgärder och ge kunden det han verkligen behöver. En viktig del är att förstå ledningens strategier. De har vi som utgångspunkt för hela arbetet. Vår roll är att hjälpa till att gå från ord till handling. Med vår långa erfarenhet som konsulter och som operativa chefer, skapas den här bilden ganska snabbt! Vi är konkreta och jordnära, ägnar inte tid åt att skriva rapporter utan återkopplar direkt till ledningen. I det här fallet gjorde vi ett upplägg i olika steg med de lokala kontoren. Vi började med att träffa 8-10 chefer från olika kontor som översatte ledningens strategier och mål till en enkel affärsplan för sitt eget lokala kontor. Man arbetade hela tiden i skarpt läge med sin egen lokala verksamhet och försäljning.

— Det var inledningen på nästa viktiga fas enligt Directas sätt att arbeta - Acceptans. Vi förankrar affärsplanen tillsammans med kontorschefen och hans/hennes personal. 3 - 4 kontor tillsammans, runt 25 personer per gång. Här agerar vi processledare så att affärsplanen blir förstådd och accepterad. Medarbetarna deltar i processen och ger sina synpunkter som ibland kan skruva upp målen ytterligare. Därefter får varje kontor utarbeta aktiviteter och lösningar för att sätta affärsplanen i verket. Då går vi in i den tredje fasen som vi i Directa kallar Omorientering. Efter 3 - 4 månader samlar vi kontoren igen för uppföljning och återkoppling. De lär av varandras erfarenheter och vi diskuterar problem och hjälper dem komma vidare när det stoppat upp.

— Målet med programmet är att varje kontor kommer till fasen Stabilisering. Vårt sätt att arbeta ger varje kontor egna verktyg och metoder för att konkretisera affärsplanen och göra den till sin. Företaget saknade tidigare denna strukturerade form att arbeta med affärsplanering. Den största framgångsfaktorn med det här programmet är att det skapat engagemang. De deltar själva och jobbar med sina egna försäljningsmål. Det har givit resultat! Under de här två åren har Fastighetsbyrån haft en mycket god ekonomisk tillväxt samtidigt som de ökat sina marknadsandelar, avslutar Laurie Chapman.

Directas fyra förändringssteg i Fastighetsbyrån

Insikt - analysfas för att både lokala chefer och medarbetare ska förstå varför tillväxt var nödvändig

Acceptans - att ta personlig ställning till och ta sitt eget ansvar, vilja vara med

Omorientering - börja arbeta enligt det nya sättet, testa och dra erfarenheter

Stabilitet - få bekräftelse att det fungerar, känna trygghet i det nya sättet att arbeta, få det nya sättet att bli en vana.

Kontaktformulär

 • ”Vi har ökat tilliten och öppenheten i vår chefsgrupp, och utvecklats både som individer och som grupp. Vi har visat andra sidor av oss själva och vi känner oss mer trygga med varandra nu vilket stärkt samarbetet mellan oss och ökat arbetsglädjen. Feedback har blivit en naturlig del av vår vardag och vi påminner varandra om att använda detta viktiga verktyg samt inspirera alla våra medarbetare att göra detsamma." Produktionschef, Kajsa Fisk
 • Susanne Ny
  För att bli en bra affärsman eller affärskvinna måste du först själv inse att du faktiskt tillför kunden värden och att värdet har ett pris, dvs. att våga ta betalt. Susanne Lehtinen
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm