Directa 2016 lowres

Hur vi jobbar i Directa

Vi utgår från kundens behov och frågor. Vi har inga färdiga koncept utan arbetar tillsammans med kunden för att identifiera vad som behöver göras för att skapa långsiktig effekt och lönsamhet. Att göra en noggrann behovsanalys är vår styrka.

Vår erfarenhet är att all utveckling och alla förändringar kräver någon sorts beteendeförändring. Det behövs nya vanor för att åstadkomma resultat. Med vår erfarenhet, vår kompetens och våra verktyg ger vi stöd för att välja rätt åtgärder oavsett var i förändringsprocessen man är.

På ett konkret och jordnära sätt kopplar vi ihop vad och hur, det hårda (verksamheten) och det mjuka (människorna). För det är i det samspelet verkliga resultat nås. Med vår gemensamma kompetens kan vi hantera helheten. Vi kan mäta, utreda och analysera för att se vad behovet är på individ, grupp- eller organisationsnivå. Med det perspektivet kan vi sedan hjälpa till med utveckling på de olika nivåerna samt stödja eller facilitera vid kommunikationsinsatser.

Vår ledstjärna är: Att med inlevelse och resultatglöd utveckla människor och verksamhet. 

Vår pedagogiska modell, metoder och verktyg

Vår pedagogiska modell är en mix av teori, association till deltagarens erfarenheter, uppdrag, träning, diskussioner och reflektion – en form av upplevelsebaserad inlärning. Deltagarna får nya kunskaper och perspektiv, ges möjlighet att höja sin egen medvetenhet, reflektera, ta ställning, göra val och planera för konsekvenser eller förändringar i det egna arbetet.

Kommunikation och dialog är viktiga verktyg för oss. Vi arbetar upplevelsebaserat och använder gärna rollspel.

Vi har många olika metoder och verktyg i bagaget. Vi kan göra klimatundersökningar och beteendeprofiler. Vi använder också coachning, handledning, mentorskap om det är lämpligt. 

Vill du veta mer kontakta oss på Directa

 • Det viktigaste för oss är långsiktighet och att vår insats direkt stödjer verksamheten. Bengt och Laurie kopplar verkligen affärsnyttan i vardagen till allt de gör. De är lyhörda för våra behov, flexibla på att möta oss och skickliga att hänga med. Deras erfarenhet och feedback har också gett nya idéer under resans gång. Peter Himmer, chef för Detaljhandelsdivisionen OKQ8
 • Bengt Johansson
  Vi kommunicerar, agerar och reagerar olika på vad vi hör, ser och läser. Vi människor är olika. Anpassa dina budskap så de ”träffar” alla när du kommunicerar med dina medarbetare. Bengt Johansson
 • directa
 • Kontakt

  info@directa.se

 • Besöksadress

  Rådmansgatan 88
  113 29 Stockholm